Моніторинг плану дій з візової лібералізації – І фаза

 – Виконано
 – В процесi виконання
 – Виконання не розпочате

 

Складові Плану дiй з вiзової лiбералiзацiї (ПДВЛ) Заходи, передбаченi урядом (Згiдно Нацiонального плану з виконання Плану дiй з вiзової лiбералiзацiї)    Коментарi
БЛОК 1: БЕЗПЕКА ДОКУМЕНТІВ ВКЛЮЧАЮЧИ БІОМЕТРИКУ
1. Схвалення законодавчої бази для випуску машино-зчитувальних Біометричних закордонних паспортів у повній відповідності до найвищих стандартів ІКАО на основі безпечного управління ідентифікацією (документи про цивільний стан і Первинні документи, що засвідчують особу) та, беручи до уваги належний захист персональних даних. Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, в якому передбачити запровадження документів України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації та врегулювати питання щодо особливостей закупівлі бланків таких документів (травень 2011 року)  

 Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (до прийняття Закону)

2 жовтня 2012 року, ухвалено законопроект № 10492 про “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, що встановлює законодавчі рамки для випуску машино-зчитувальних біометричних закордонних паспортів.

Державною міграційною службою України підготовлено проект Закону України від 02.06.2014 р. N 4991 «Про внесення змін до Закону України «Про єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, особу або її спеціальний статус», яким відбитки пальців визначаються основним біометричним ідентифікатором, що має вноситися до електронного носія інформації.                      Даний проект 24 квітня 2014 року надіслано центральним органам виконавчої влади України для міжвідомчого погодження.  Цей законопроект було внесено до Верховної Ради України 2.06.2014


Прийняття нормативно-правових актів, необхідних для запровадження документів України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації, зокрема щодо затвердження технічних описів відповідних зразків паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа біженця для виїзду за кордон (у місячний строк після прийняття Закону)    

Постановою №152 від 7 травня 2014 року , яка була надрукована в «Урядовому кур’єрі»  № 103 за 11 червня 2014 року Уряд затвердив зразок бланка, технічний опис і порядок оформлення, видачі, обміну, пересилки, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із безконтактним електронним носієм і розпорядився розпочати їх видачу з 1 січня 2015 року.

     
2. Схвалення Плану дій, що міститиме часові рамки повного переходу на видачу біометричних закордонних паспортів, що відповідають стандартам ІКАО, у тому числі в консульствах України за кордоном, та повного вилучення з обігу паспортів, що не відповідають стандартам ІКАО. Затвердження плану заходів із запровадження документів України для виїзду за кордон з електронним носієм біометричної інформації і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яким, зокрема, передбачити заходи щодо розроблення системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні, персоналізації документів, що посвідчують особу, та контролю за обігом документів, що посвідчують особу, з електронним носієм біометричної інформації (у місячний строк після прийняття Закону про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України)    
Розроблення програми вилучення з обігу документів для виїзду за кордон, зразки яких не відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) (вересень 2011 року)   Наказом МВС від 20.09.2011 р. № 693 затверджена Програма вилучення з обігу документів для виїзду за кордон, зразки яких не відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО).
3. Створення навчальних програм та схвалення антикорупційних кодексів етики для посадових осіб будь-якого органу державної влади, що має справу із Закордонними паспортами, а також національними паспортами та іншими первинними до кументтами, що засвідчують особу. Забезпечення супроводження у Верховній Раді України: проекту Закону про конфлікт інтересів у діяльності державних службовців (реєстраційний № 4420); проекту Закону про правила професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів (реєстраційний № 4420-1(до прийняття Законів)

17.05.2012 Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про правила етичної поведінки”

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4722-17

 


Видача спільного нормативно-правового акта про кодекс поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить оформлення та видача документів, що посвідчують особу (травень 2011 року)   Документ ухвалено спільним Наказом 319/149/145/145 МВС, МЗС, Мінінфраструктури та Головдержслужби 14.06.2011 р.http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0784-11
Розроблення програми навчання та підвищення кваліфікації працівників, до функціональних обов’язків яких належить оформлення та видача документів, що посвідчують особу (червень 2011 року)   21 червня 2011 року Міністром внутрішніх справ України затверджена Навчальна програма підвищення кваліфікації працівників, до функціональних обов’язків належить оформлення та видача документів що посвідчують особу
БЛОК 2: НЕЛЕГАЛЬНА ІММІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ
Управління кордонами
4.Схвалення всіх необхідних заходів з імплементації правоохоронної програми розвитку та реконструкції державного кордону на період до 2015 року та Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, включаючи правові засади для міжвідомчого співробітництва між Прикордонною службою, правоохоронними органами та іншими установами, що задіяні в управлінні кордонами, а також надання Прикордонній службі можливості брати участь у виявленні та розслідуванні прикордонних злочинів у координації з усіма причетними правоохоронними органами. Продовження реалізації Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, схваленої Указом Президента України від 19 червня 2006 року № 546 (протягом 2011 року)   Ще 5 листопада 2009 р. було ухвалено Закон України „Про прикордонний контроль”. 2 грудня 2010 р. до Закону були внесені зміни. Протягом першої половини 2011 р. Уряд України схвалив 8 нормативно-правових актів з метою забезпечення належної імплементації згаданого Закону.
Продовження виконання Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 року № 831 (протягом 2011 року)   Загалом завершено створення чотирирівневої системи управління й реагування на зміни обстановки: Головний центр управління службою, регіональні центри, центри управління службою органів охорони державного кордону, центри управління службою відділів прикордонної служби
5. Схвалення Національної стратегії інтегрованого управління кордонами та Плану дій з її ефективної імплементації, що міститиме часові рамки та конкретні цілі для подальшого розвитку законодавства, організації, інфраструктури, матеріальної бази, а також достатні фінансові та людські ресурси у сфері управління кордонами. Забезпечення виконання у межах бюджетних призначень плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого роз порядженням Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 2-р (протягом 2011 року)   27 жовтня 2010 року Уряд України схвалив Концепцію інтегрованого управління кордонами, 5 січня 2011 року – План заходів з її реалізації, документи розроблені із залученям експертів ЄС (EUBAM), реалізація триває
     
6. Запровадження навчальних програм та схвалення антикорупційних кодексів етики, що безпосередньо стосуються посадових осіб прикордонної служби, митних органів та інших посадових осіб, що задіяні в управлінні кордонами. Видання нормативно-правового акта про кодекси поведінки працівників, до функціональних обов’язків яких належить здійснення управління кордонами. Активізація роботи, пов’язаної з навчанням працівників, завданням яких є здійснення управління кордонами у частині антикорупційної етики їх поведінки (червень 2011 року)   Документ затверджено спільним наказом МВС, МЗС, Мінфіну, Адміністрації ДПС України та Головдержслужби № 330/151/809/434/146 від 05.07.2011р.http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0922-11
     
Управління міграцією
7. Схвалення законодавчої бази у сфері міграційної політики, що передбачатиме ефективну інституційну структуру управління міграцією, правила в’їзду та перебування іноземців, заходи з реінтеграції громадян України (які повертаються добровільно або відповідно до Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб), моніторинг міграційних потоків, боротьбу з нелегальною міграцією (включаючи процедури повернення, права осіб, які підлягають поверненню, умови утримання; зусилля, спрямовані на укладення угод про реадмісію з основними країнами походження; виявлення нелегальних мігрантів всередині країни). Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (нова редакція) (травень 2011 року)   Подано урядом до парламенту 26 травня 2011 р.
Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства ” (нова редакція) (до прийняття Закону)   Закон ухвалено 22 вересня 2011 року. Набув чинності http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3773-17&c=1#History
Проведення переговорів з метою укладення з державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів міжнародних договорів про реадмісію осіб (протягом 2011 року)  

Погоджено доповнення до Угоди про реадмісію з Російською Федерацією (набула чинності у 2008 році).

Тривають дипломатичні зусилля (з різною мірою успіху) щодо укладання угод з Вірменією, Азербайджаном, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном і Білоруссю, Бангладеш, Індією, Іраном, Іраком, Шрі-Ланкою, Китаєм, Афганістаном

Ведуться переговори щодо опрацювання імпелементаційних протоколів щодо реадмісії з країнами-членами ЄС


Затвердження плану заходів щодо інтеграції іноземних мігрантів та реінтеграції українських мігрантів в Україні на 2011 – 2015 роки (протягом першого півріччя 2011 року)

Розпорядженням від 15 червня 2011 р. N 653-р Кабінет Міністрів України затвердив План заходів щодо інтеграції мігрантів в українське суспільство на 2011-2015 роки. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=653-2011-%F0


У серпні 2012 р Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 605-р було затверджено План заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 р.


     
Прийняття постанови Кабінету Міністрів України стосовно порядку добровільного повернення іноземців та осіб без громадянства до держав походження і порядку видворення з України іноземців та осіб без громадянства (у місячний строк після прийняття Закону про внесення змін до Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (нова редакція))  

Відповідний Закон набув чинності у жовтні 2011 р.

У березні 2012 р. було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 179 «Про затвердження Порядку провадження за заявами іноземців та осіб без громадянства про добровільне повернення»


http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/179-2012-%D0%BF

У квітні 2012 р. спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України № 353/271/150 була затверджена Інструкція про примусове повернення і примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства.


http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0806-12


     
8. Схвалення Національної стратегії управління міграцією з метою ефективної імплементації законодавчої бази у сфері міграційної політики та Плану дій, що міститиме часові рамки, конкретні цілі, заходи, результати, показники виконання та достатні людські і фінансові ресурси. Внесення проекту Указу Президента України про затвердження Концепції міграційної політики України (протягом 2011 року)   Ухвалено. Відповідний Указ Президента № 622/2011 підписаний 30 травня 2011 р.
Затвердження плану заходів з реалізації Концепції міграційної політики України, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо інституційної реформи у сфері управління міграцією (червень 2011 року)   План заходів затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів від 12 жовтня 2011 р. N 1058-р http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-2011-%F0
9. Запровадження механізму моніторингу міграційних потоків, що визначатиме регулярно оновлюваваний міграційний профіль України з даними як щодо нелегальної, так і легальної міграції, а також утворення органів, відповідальних за збирання та аналіз даних про обсяги і потоки міграції. Удосконалення механізму обміну даними в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі “Аркан” щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України (протягом 2011 року)  

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням № 481-р від 18 липня 2012 року затвердив план заходів на 2012 рік із створення в Державній міграційній службі відомчої підсистеми інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.


Забезпечення створення єдиної національної бази даних управління міграційними потоками в Україні (червень 2011 року)  


База даних під назовю “Міграційний профіль України” створена, доступна на сайті Державної міграційної служби України

http://static.dmsu.gov.ua/yevropeiska-intehratsiia/1077-mihratsiinyi-profil


Підготовка пропозицій щодо потреб України у міжнародній технічній допомозі для створення єдиної національної бази даних управління міграційними потоками, їх подання Міністерству закордонних справ України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для проведення консультацій з міжнародними організаціями та іноземними державами щодо залучення такої допомоги (травень 2011 року)  

23.05.2011 до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України направлено пропозиції Державної міграційної служби щодо потреб у міжнародній технічній допомозі.

МЗС України поінформувало Державну міграційну службу про заінтересованість Міжнародного центру розвитку міграційної політики у наданні Службі міжнародної технічної допомоги.

     
Політика притулку
10. Схвалення законодавства у сфері притулку у відповідності з міжнародними стандартами (Женевської конвенції 1951 року, Нью-Йоркського протоколу) та стандартами ЄС, що передбачатиме підстави для міжнародного захисту(включаючи допоміжні фрми захисту), процедурні правила перевірки звернень за міжнародним захистом, а також права шукачів притулку та біженців. Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (реєстраційний № 7252) (до прийнятта Закону)   Ухвалено 8 липня 2011р., закон набув чинності http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3671-17
  Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту (у місячний строк після прийняття Закону)  

Затверджено Наказ МВС (від 07.09.2011 N 649) Про затвердження Правил розгляду заяв та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

18 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (№5290-VI). Законом унесено зміни до низки законів зокрема: «Про зайнятість населення», «Про освіту», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Основ законодавства України про охорону здоров’я, «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту», «Про соціальні послуги», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам» та інші.

29 листопада 2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу», зокрема внесено зміни до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» в частині надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.

1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення», яким передбачено, що кожен громадянин має право на вільно обрану зайнятість. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, які потребують додаткового та тимчасового захисту, мають право на зайнятість на підставі і в порядку, встановлених для громадян України.


БЛОК 3: ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА
Попередження та боротьба з організованю злочинністю, тероризмом та корупцією.
11. Схвалення всеохоплюючої стратегії боротьби з організованою злочинністю разом з Планом дій, що міститиме часові рамки, конкретні цілі, заходи, результати, показники виконання та достатні людські і фінансові ресурси. Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Президентові України проекту Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (травень 2011)   Документ ухвалено Кабіінетом Міністрів 22 червня 2011 року і передано Президенту. Остаточно ухвалено Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року N 1000/2011 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1000%2F2011
Подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Концепції державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (у місячний строк після схвалення Концепції)   Ухвалено Кабінетом Міністрів 25.01.2012 р.
12. Схвалення Закону „Про протидію торгівлі людьми ”, Плану дій з метою ефективної імплементації Державної програми протидії торгівлі людьми, що міститиме часові рамки, конкретні цілі, заходи, результати, показники виконання та достатні людські і фінансові ресурси. Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про протидію торгівлі людьми (травень 2011 року)   Закон розроблено із залученням міжнародних та вітчизняних громадських організацій
Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про протидію торгівлі людьми (до прийняття Закону)   Закон України “Про протидію торгівлі людьми” ухвалено 20.09.2011. Підписаний президентом. Відповідає основним положенням відповідної Конвенції Ради Європи.
Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про затвердження Загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (у місячний строк після прийняття Закону про протидію торгівлі людьми)  

15 лютого 2012 року Кабінет Міністрів затвердив Розпорядження “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року”

Даним документом державним замовником програми визначено Міністерство соціальної політики. Тим самим на дане міністерство покладено відповідальність за державну політики щодо протидії торгівлі людьми.

Мінсоцполітики доручено розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року.


Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про затвердження Загальнодержавної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року (до прийняття Закону)   15 лютого 2012 р. Мінсоцполітики доручено розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року. Станом на кінець лютого затверджено лише Концепцію даної Цільової програми.
Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про безоплатну правову допомогу (реєстраційний № 4406) (до прийняття Закону)   Закон України “Про безоплатну правову допомогу” ухвалено 02.06.2011. Підписаний президентом, набув чинності.
13. Ухвалення законодавства про запобігання і боротьбу з корупцією, створення єдиного та незалежного антикорупційного органу; посилення координації та обміну інформацією між органами державної влади, відповідальними за боротьбу з Корупцією. Подання в установленому порядку на розгляд Президентові України проекту Національної стратегії запобігання та протидії корупції на 2011 – 2014 роки (травень 2011 року)  

Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки ухвалена Указом Президента України
від 21 жовтня 2011 року №1001/2011 http://www.president.gov.ua/documents/14092.html

29 листопада 2011 року КМУ затвердив Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, у якій визначено конкретні антикорупційні заходи, виконавці та відповідні терміни виконання.

Закон України “Про запобігання та протидію корупції” (№ 3206 – IV) остаточно набув чинності з 1 січня 2012 р. Протягом 2012-2013 до даного Закону кілька разів вносилися зміни.

Указом Президента України №33/2012 від 25 січня 2012 року визначено порядок організації проведення спеціальної перевірки щодо осіб ,які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Постановою Кабінету Міністрів України №16 від 11 січня 2012 року визначено порядок зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей про відкриття валютного рахунку.

На думку деяких громадських експертів цей порядок певним чином суперечить Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Наказом Міністерства юстиції України № 39/5 від 11 січня 2012 року затверджено Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Згідно цього Положення Міністерство юстиції України з 1 лютого 2012 року формує та веде державний реєстр корупціонерів, що є частиною державного реєстру судових рішень.

Указом Президента України від 14 травня 2013 р. був введений у дію Закон України

У 2013 р. на розгляд парламенту було подано цілу низку законопроектів у сфері внесення змін до антикорупційного законодавства, зокрема до законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про судоустрій і статус суддів», Кодексу України про адміністративні правопорушення тощо.

14 травня 2013 р. Верховна Рада ухвалила проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики», що впроваджує низку прогресивних норм і є результатом широкого компромісу політичних сил.
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/224-18

Загалом українське антикорупційне законодавство не в повній мірі відповідає рекомендаціям GRECO та ОЕСР і вимагає подальшого вдосконалення.
Найбільшими проблемами залишається брак незалежного органу, уповноваженого здійснювати антикорупційні розслідування, інституційна слабкість координаційного органу (Національного антикорупційного комітету) відсутність законодавства щодо конфлікту інтересів.


Удосконалення роботи підрозділів правоохоронних органів та інших органів державної влади з питань боротьби з корупцією у державному секторі (протягом 2011 року)

Бракує визначеності із питанням щодо заснування єдиного незалежного антикорупційного органу.

13 травня 2014 року Верховною Радою України було ухвалено заокну України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України», Що вважається достатнім аби перецти до другої фази ПДВЛ.

 

Розроблення стандартів надання адміністративних послуг у міграційній сфері з метою автоматизації процесу їх надання (червень 2011 року)  

26.10.2011 Уряд прийняв постанову № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби України платних послуг».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1098-2011-%D0%BF


14. Схвалення національної стратегії протидії та боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму; прийняття закону про запобігання фінансуванню тероризму. Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України щодо затвердження плану заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (червень 2011)   Документ затверджено спільною постановою N 270 КМУ та НБУ 9 березня 2011 р. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270-2011-%EF
15. Схвалення нової Національної стратегічної програми щодо боротьби з наркотиками та відповідного Плану дій, ратифікація Меморандуму про взаєморозуміння з EMCDDA. Аналіз законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, подання за його результатами Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері (липень 2011 року)   Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки затверджена Розпорядженням КМУ №1808-р від 13 вересня 2010 р. План заходів щодо виконання зазначеної Концепції затверджено Розпорядженням КМУ №2140-р від 22 жовтня 2010 р.
Активізація співробітництва між Україною та Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної залежності у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Мінітерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної залежності (протягом 2011 року)   18.10.2011 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.Укладений між Україною та EMCDDA Меморандум про взаєморозуміння (28 січня 2010 р.) не потребує ратифікації Верховною Радою України
16. Схвалення відповідних Конвенцій ООН та Ради Європи у сферах, зазначених вище, а також про боротьбу з тероризмом. Визначення переліку міжнародних договорів у сфері боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, до яких необхідно приєднатися Україні, та внесення відповідних пропозицій (травень 2011 року)  

Україна ратифікувала всі відповідні Конвенції та Протоколи ООН та Ради Європи

У квітні 2013 р. Україна приєдналася до Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності (2001 р.)

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/159-18/paran2#n2


Судове співробітництво у кримінальних справах
17. Ухвалення законодавчої бази щодо взаємної правової допомоги. Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (до прийняття Закону)   Ратифіковано 1 червня 2011 року
     
18. Ратифікація Другого протоколу до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах (до прийняття Закону)  

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах” ухвалено 16 червня 2011 р. Набув чинності.

19. Укладення Угоди з Євроюстом. Проведення переговорів з метою узгодження тексту Угоди про співробітництво між Україною та Європейським бюро з питань юстиції (вересень 2011 року)   За повідомленням Міністерства юстиції, переговори завершено і угоду парафовано 8 грудня 2011р.
Укладення Угоди про співробітництво між Україною та Європейським бюро з питань юстиції (четвертий квартал 2011 року)   Угоду парафовано (див. вище), триває підготовка до офіціного підписання. Інформація про терміни підписання станом на червень 2013 р. відсутня. Суттєву роль відіграє брак позитивної оцінки діючої в Україні системи захисту персональних даних.
Правоохоронне співробітництво
20. Створення належного координаційного механізму між відповідними національними органами та спільної бази даних, що гарантує прямий доступ на всій території України. Затвердження спільної інструкції щодо взаємодії правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю (травень 2011 року)   Затверджено спільним Наказом Міністерства внутрішніх справ України
та Центрального управління Служби безпеки України 10.06.2011 N 317/235 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0822-11
21. Укладення Угоди про оперативне співробітництво з Європолом з окремим наголосом на положеннях про захист даних Проведення переговорів з метою узгодження тексту Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне співробітництво (вересень 2011 року) Укладання угоди постійно відкладається і залежить насамперед від позитивної оцінки функціонування в Україні системи захисту персональних даних, якої бракує станом на червень 2013 р. 
  Укладення Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне співробітництво (четвертий квартал 2011 року)   Укладання угоди залежить насамперед від позитивної оцінки функціонування в Україні системи захисту персональних даних, переговори тривають
Захист даних
22. Прийняття відповідного законодавства про захист персональних даних та Створення незалежного наглядового органу у сфері захисту персональних даних. Розроблення проектів нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону України “Про захист персональних даних” та функціонування Державної служби України з питань захисту персональних даних (протягом 2011 року)  

04.02.2012 Верховною Радою України були внесені зміни до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних

В Україні створено Державну службу із захисту персональних даних, затверджене відповідне положення, триває процес забезпечення її інституційної спроможності.

Законодавство з питань захисту персональних даних вимагає внесення деяких змін і доповнень, Міністерство юстиції отримало відповідне доручення уряду.

Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних (до прийняття закону)  

02.06.2011 ухвалено Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення законодавства про захист персональних даних”

У травні 2013 Верховна Рада України ухвалила урядовий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інституційної системи захисту персональних даних» (реєстраційний номер – 2282 від 12.02.2013), розроблений у тісній співпраці з експрертами ЄС. За змістом законопроект відповідає поставленим цілям і завершує процес інституційного оформлення національної системи захисту персональних даних.

Ветований президентом 06.06.2013 р через зауваження технічного характеру, очікує повторного розгляду парламентом.

23. Ратифікація відповідних міжнародних конвенцій, таких як Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї 2001 року. Визначення переліку міжнародних договорів у сфері захисту персональних даних, до яких необхідно приєднатися Україні, та подання в разі потреби відповідних пропозицій (травень 2011 року)   Вказана Конвенція та Додатковий протокол ратифіковані у червні 2010 року
БЛОК 4: ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА
Свобода пересування в межах України
24. Перегляд законодавчих та регуляторних засад здійснення процедур реєстрації та зняття з реєстрації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які законно перебувають на території України, з метою уникнення необґрунтованих обмежень або зобов’язань щодо їхньої свободи пересування в межах України, зокрема стосовно умов законного проживання без реєстрації місця проживання чи заходів, які вживаються у випадку, коли особа не дотрималась вимог щодо реєстрації, а також щодо відповідальності осіб, які винаймають житло. Проведення аналізу нормативно-правових актів, якими визначені процедури реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання або місця перебування громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, та внесення в разі потреби Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері з метою забезпечення рівного доступу усіх осіб до зазначених процедур (травень 2011 року)  

05.07.2012 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5088-17

04.01.2013 набув чинності Наказ МВС України від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів». Наказ розроблений Державною міграційною службою на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z2109-12


Умови та процедури видачі ідентифікаційних документів
25. Перегляд законодавчих та регуляторних засад з метою забезпечення ефективного доступу до проїзних та ідентифікаційних документів без дискримінації, зокрема, що стосується вразливих груп. Проведення аналізу зазначених актів, які регулюють питання видачі проїзних документів та документів, що посвідчують особу, внесення в разі потреби Кабінету Міністрів України відповідних пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері з метою забезпечення рівного доступу осіб до зазначених процедур (травень 2011 року)   2 жовтня 2012 р прийнято Закон “Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”. У Законі врегульовані питання забезпечення рівного доступу для отримання документів, що посвідчують особу в т.ч. для осіб з вадами та інших вразливих груп.
Права громадян, включаючи захист меншин
26. Ухвалення всеохоплюючого антидискримінаційного законодавства, що рекомендовано моніторинговими органами ООН та Ради Європи для забезпечення ефективного захисту від дискримінації. Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Президентові України проекту Указу Президента України про затвердження Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні (травень 2011 року)

Замість Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні, що планувалася до ухвалення у 2011 році, нині розроблено і впроваджується комплексне антидискримінаційне законодавство.

06.09.2012 р. Верховною Радою України прийнято Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5207-17

08.04.2013 р. Президент України своїм Указом ввів у дію Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року

http://www.president.gov.ua/documents/15628.html

13 травня 2014 року ВРУ прийняла Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні), він розширяє перелік ознак, дискримінація за якими забороняється, поняття форм дискримінації, а також повноваження Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо. Також було надано роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України у цивільних та кримінальних справах «Про належне забезпечення рівності прав громадян при вирішенні спорів, що виникають у сфері трудових відносин» від 7 травня 2014 р., яке було направлене для керування судам нижчого рівня і чітко визначає, що недопустимим є порушення рівності трудових прав громадян не лише на підставі ознак, зазначених у ч. 2 ст. 24 Конституції України, ст. 2 Кодексу законів про працю, п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону, а й за ознаками віку, кольору шкіри, іншими фізичними ознаками (вага, зріст, вади мовлення, вади обличчя), сімейного стану, сексуальної орієнтації тощо. Роз’яснення Вищого спеціалізованого суду є обов’язковим для керування усіма судами при розгляді справ щодо дискримінації у трудових відносинах. Цей документ разом із змінами до закону , що був прийнятий 13 травня 2014 року створив належну основу для визнання достатніми для переходу до другої фази Плану дій.


27. Активно дотримуватись конкретних рекомендацій органів ООН, ОБСЄ/БДІПЛ, Ради Європи/ЄКРН та міжнародних правозахисних організацій у виконанні антидискримінаційної політики, захисті меншин та боротьби зі злочинами, скоєними на ґрунті ненависті. Забезпечення активної взаємодії з ООН, ОБСЄ, Радою Європи щодо ефективної імплементації антидискримінаційних стратегій таких організацій в Україні (протягом 2011 року)   Зафіксовано значний перелік заходів, що свідчть про активну взаємодію державних органів із зазначеними міжнародними організаціями. В той же час звіти щодо України за цим напрямком носять переважно критичний характер, що свідчить про недостатність зусиль і вимагатиме посилення співпраці
28. Ратифікація відповідних документів ООН та Ради Європи про боротьбу з
Дискримінацією
Визначення переліку міжнародних договорів у сфері боротьби з усіма проявами дискримінації, до яких необхідно приєднатися Україні, та подання в разі потреби відповідних пропозицій (травень 2011 року)   Україна є стороною більшості міжнародних документів з питань захисту прав людини.
7 листопада 2011 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством.
29. Визначити умови та обставини набуття громадянства України. Забезпечення активного поширення інформації щодо правових підстав набуття громадянства України (травень 2011 року)   У 2013 році у Верховній Раді України були зареєстровані ряд законопроектів у сфері регламентації питань громадянства. Вони стосуються, зокрема, проблеми подвійного громадянства в Україні, а також переліку умов набуття українського громадянства.

01030 Київ, Україна
Вул. Пирогова, 10Г
т./факс +38 (044)2386843, 2308376
office.europewb@gmail.com

Сайт створено в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA). Відповідальність за зміст сайту несе ГО «Європа без бар’єрів». (С) 2009-2020 ГО «Європа без бар’єрів». Усі права захищено
Flag Counter
Показати
Сховати