Моніторинг плану дій з візової лібералізації – ІІ фаза

 – Виконано
 – В процесi виконання
 – Виконання не розпочате

 

Складові Плану дiй з вiзової лiбералiзацiї (ПДВЛ) 2 фаза Термін та відповідальні за виконання Коментарi
БЛОК 1: БЕЗПЕКА ДОКУМЕНТІВ ВКЛЮЧАЮЧИ БІОМЕТРИКУ
Поступова видача біометричних закордонних паспортів, що відповідають стандартам ІКАО, у тому числі в консульствах України за кордоном, поступове вилучення паспортів, що не відповідають стандартам ІКАО.
1. Внесення на розгляд Президента України проекту Указу Президента України “Про внесення змін до Указу Президента України від 26 лютого 1998 року № 153 “Про дипломатичний та службовий паспорти України” у зв’язку із запровадженням нового зразка дипломатичного паспорта України, службового паспорта України, в які імплантовано безконтактний електронний носій. жовтень 2014 року              МЗС Виконано. У зв’язку із запровадженням дипломатичних та службових паспортів України з електронним носієм біометричної інформації (постанови КМУ від  23.09.14  № 486 «Про затвердження технічного опису та зразка бланка службового паспорта України» та № 487 «Про затвердження технічного опису та зразка бланка дипломатичного паспорта України») МЗС розроблено проект Указу Президента України, що передбачає приведення положень Указу Президента України від 26.02.98 № 153 «Про дипломатичний та службовий паспорти України» у відповідність до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 29.12.2014 на засіданні КМУ схвалено проект Указу Президента України «Про дипломатичний паспорт України з безконтактним електронним носієм та службовий паспорт України з безконтактним електронним носієм».Врегулювання процедури видачі документів розпочнеться після створення відповідних технічних складових відомчої інформаційної системи МЗС та Реєстру для цих документів. 
2. Внесення у встановленому порядку проекту акта про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу, з метою запровадження посвідчення члена екіпажу, в яке імплантовано безконтактний електронний носій. серпень 2014 року Мінінфраструктури Виконано. Прийнято постанову КМУ  «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміні, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення члена екіпажу» від 12.11.2014 №622. 
3. Внесення у встановленому порядку проекту акта про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи моряка, з метою запровадження посвідчення особи моряка, в яке імплантовано безконтактний електронний носій. серпень 2014 року Мінінфраструктури Виконано. 19.11.2014 Урядом прийнято постанову КМУ «Про відновлення дії та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 102», якою затверджується зразок бланку посвідчення особи моряка та порядок його оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі та знищення. 
4. Внесення у встановленому порядку проекту акта про затвердження Плану заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, в які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки. серпень 2014 року             ДМС Виконано. План заходів із запровадження документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у які імплантовано безконтактний електронний носій, і створення національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства на 2014-2017 роки затверджено розпорядженням КМУ від 20.08.2014 р. № 780-р.
5. Оформлення в Україні та в консульських установах України за кордоном документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм, відповідно до стандартів Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). з 2015 року                        ДМС, МЗС У стані виконання. З метою забезпечення оформлення зазначених документів з 01.01.2015 розпорядженням НБУ від 30.10.2014 № 645 поліграфкомбінату «Україна» надано згоду на оплату членського внеску від імені України за 2014 р. до Директорії відкритих ключів Міжнародної цивільної авіації (ІКАО).  Відповідний внесок сплачено.26.11.2014 Урядом прийнято постанову № 682 «Про внесення змін до постанови КМУ від 7.05.2014 р. № 152 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов КМУ» (з 1.01.2015 р. передбачено запровадження оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія, зразки бланків яких затверджено цією постановою, із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру).
6. Забезпечення інформування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, про запровадження документів, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм. після початку видачі відповідних документів      МЗС

Виконується.

Проведено прес-конференції та брифінги ДМС. Розміщено відповідну інформацію на сайті.

7. Вилучення з обігу документів, що не відповідають стандартам ІКАО. січень 2025 року                ДМС Виконується. 12 січня підрозділи міграційної розпочали прийом заяв на оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм. При цьому документи, що не відповідають стандартам ІКАО, вилучаються з обігу. Видано біля 1000 паспортів.
8. Підготовка пропозицій щодо потреб України у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги у процесі створення та запровадження системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства і подання їх до Мінекономрозвитку щорічно, до 1 березня       ДМС Строк виконання не надійшов. В ДМС наразі здійснюється збір інформації щодо визначення потреб у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги для створення та запровадження національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства і подання їх до Мінекономрозвитку.
9. Проведення консультацій щодо можливих джерел залучення міжнародної технічної допомоги для створення системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо налагодження відповідної взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними державами. щорічно, до 1 вересня Мінекономрозвитку, МЗС Строк виконання не надійшов.
Високий рівень інтегрованості та безпеки подання заяв, персоналізації і процесу передачі закордонних паспортів, а також національних паспортів та інших первинних документів, що засвідчують особу.
10. Удосконалення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування з метою створення на її базі національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яка відповідатиме законодавству України про захист персональних даних. Впровадження комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю в Державній інформаційній системі реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства). до кінця 2014 року             ДМС Виконується. За результатами комплексної оцінки функціональності Державної інформаційної системи (ДІС) реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування (договір між ДМС та Інститутом кібернетики ім. Глушкова НАН від 27.10.14 № 87 щодо оцінки функціональності ДІС на відповідність технічним вимогам Єдиного державного демографічного реєстру та чинним нормативно-правовим документам України) використання складових ДІС можливо після її модернізації за умов відповідності програмним та технічним вимогам, які висуваються до засобів Реєстру та національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства (за інформацією ДМС здійснюється визначення напрямів модернізації ДІС та оцінка їх доцільності).У 2014 році кошти на удосконалення ДІС ДМС не виділялися. 
11. Забезпечення належного захисту персональних даних під час подання заяв про оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, персоналізації таких документів та їх видачі постійно                             ДМС Виконується. Виконання цього заходу розпочнеться з 01.01.2015 після запровадження інформаційно-комунікаційної інфраструктури Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАСУМП) для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та вилучення.
Швидка та систематична передача інформації про втрачені та вкрадені паспорти до Інтерполу/бази даних LASP.
12. Удосконалення національних баз даних, які містять інформацію про викрадені та втрачені документи, впровадження комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю в ІТС, у яких циркулює інформація зазначених баз даних 2015 рік                             МВС Потребує прискорення виконання. Робочим апаратом Укрбюро Інтерполу у співпраці з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС проводилась робота з удосконалення баз даних, які містять інформацію про викрадені та втрачені документи та забезпечення їх передачі до банків даних Генерального секретаріату Інфтерполу. РА Укрбюро Інтерполу двічі на місяць завантажує до банків даних Генсекретаріату Інтерполу оновлені дані щодо  викрадених проїзних документів.29.12.2014 Адміністрацією Держспецзв’язку отримано від МВС Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі РА Укрбюро Інтерполу. Здійснюється розгляд зазначеного документа.
13. Забезпечення оперативного обміну інформацією про викрадені та втрачені документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, між відповідними органами виконавчої влади України та її передача до баз даних Інтерполу “LASP” постійно                             МВС Потребує прискорення виконання. Робочим апаратом Украбюро Інтерполу МВС двічі на місяць поновлюються бази даних щодо викрадених та втрачених проїзних документів та вносяться до банків даних Генерального секретаріату Інтерполу.Знеособлені дані про недійсні документи відсвітлюються на сайті ДМС у розділі «Послуги/паспорт громадянина України» з періодичністю їх оновлення два рази на місяць.16.09.2014 проведено робочу зустріч представників МВС, ДМС та міжнародних експертів, за результатами якої прийнято рішення розробити механізм систематичного обміну інформацією між МВС та ДМС про втрачені та викрадені документи для подальшого наповнення бази даних LASP.На сьогодні ведуться переговори щодо технічних деталей та порядку вивантаження вищевказаних відомостей до банку даних Інтерполу. В той же час існуєпроблема в отриманні даних Мінінфраструктури, Державної авіаційної служби, адже відомості про втрачені та викрадені закордонні паспорти, дипломатичні, службові паспорти, посвідчення членів екіпажу і осіб моряків, посвідчення членів повітряних суден не надаються для подальшого завантаження до бази даних LASP.29.12.2014 на засіданні КМУ схвалено проект Указу Президента України «Про дипломатичний паспорт України з безконтактним електронним носієм та службовий паспорт України з безконтактним електронним носієм», яким передбачено передача даних щодо втрачених/викрадених дипломатичних паспортів до АДПСУ та Українського бюро Інтерполу про недійсність дипломатичного паспорта.У разі втрати або викрадення дипломатичного паспорта на території України особа зобов’язана негайно повідомити структурний підрозділ та орган внутрішніх справ – у разі викрадення. Про втрату або викрадення за кордоном дипломатичного паспорта особа зобов’язана повідомити компетентні органи іноземної держави та найближчу закордонну дипломатичну установу України.
Регулярний обмін зразками паспортів та співробітництво з ЄС у питаннях безпеки документів.
14. Надання установам іноземних держав, які відповідають за верифікацію справжності проїзних документів, персоналізованих зразків документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус у місячний строк після початку видачі відповідних документів МЗС У стані виконання. Зразки чинного бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також бланк паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, було передано стороні ЄС під час проведення 15-18.09.14  місії експертів ЄС з оцінки критеріїв виконання Плану щодо лібералізації візового режиму ЄС для України.МЗС надано Представництву ЄС в Україні персоналізовані зразки паспорта громадянина України для виїзду за кордон, в який імплантовано безконтактний електронний носій, паспорта громадянина України, дипломатичного паспорта України та службового паспорта України та зразки бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (народження, смерть, укладення/розірвання шлюбу, зміну імені).Компетентним органам іноземних держав надіслано інформацію про запровадження Україною документів для виїзду з України і в’їзду в Україну з безконтактним електронним носієм. Вживаються заходи щодо отримання від ДП «Поліграфкомбінат «Україна» достатньої кількості персоналізованих зразків документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус та дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну, з безконтактним електронним носієм.
БЛОК 2: НЕЛЕГАЛЬНА ІММІГРАЦІЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕАДМІСІЮ
Управління кордонами
Ефективна імплементація Закону України „Про прикордонний контроль” від 2009 р. шляхом здійснення належних перевірок на кордоні та прикордонного нагляду, процедур, оперативної ефективності, оцінки ситуації на національному, регіональному та місцевому рівнях, включаючи здійснення аналізу ризиків, розвідку та управління потоками даних, а також прямого доступу та проведення звірок з національною та міжнародною базами даних.
15. Продовження реалізації Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року, схваленої Указом Президента України від 19 червня 2006 року № 546 2015 рік                Адміністрація Держприкордонслужби У стані виконання. Продовжується робота за 17 завданнями, зокрема, щодо розвитку відомчої телекомунікаційної мережі, вдосконалення інформаційно- телекомунікаційної системи «Гарт», інженерного облаштування кордону (звіт  про виконання Концепції за 2014 рік буде підготовлено у січні 2015 року).
16. Розроблення Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період після 2015 року грудень 2014 року              МВС, Адміністрація Держприкордонслужби У стані виконання. Концепція розвитку ДПСУ на період після 2015 р. розроблятиметься у контексті загального реформування цивільного сектору безпеки України та за участю Консультативної Місії ЄС (EUAM) з реформування цивільного сектору безпеки.
17. Забезпечення виконання у межах бюджетних призначень плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 р. № 2 постійно                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС

У стані виконання.

Виконано у повному обсязі 30 завдань (37,5 %),  ведеться робота за 50 завданнями.

Забезпечення належної інфраструктури, технічного оснащення, ІТ-технологій, фінансових та людських ресурсів у відповідності до Стратегії інтегрованого управління кордонами, що має бути схвалена; ефективне виконання навчальних програм і антикорупційних заходів.
18. Продовження виконання Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. № 831 2015 рік                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання. Російська Федерація01.12.2014 проект Указу Президента України «Про позначення на місцевості українсько-російського державного кордону» подано на розгляд Президентові України. Протокольними рішеннями КМУ припинено рух у 16 пунктах пропуску через українсько-російський державний кордон.Республіка Білорусь12.11.14 Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів «Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь про затвердження Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Білорусь» (схвалено розпорядженням КМУ від 02.07.14 № 620; підписано 30.07.14).Республіка Молдова14-16.10.14 проведено засідання Спільної українсько-молдовської демаркаційної комісії, під час якого прийнято рішення про завершення до 30.12.14 підготовки підсумкових демаркаційних документів на центральну (придністровську) ділянку кордону (наступне засідання заплановане на 20-22.01.15).
19. Розроблення Державної цільової правоохоронної програми “Облаштування та реконструкція державного кордону” на період після 2015 року жовтень 2014 року Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання. Державна цільова правоохоронна програма «Облаштування та реконструкція державного кордону», яка охоплює увесь периметр державного кордону України і розрахована на довгостроковий період, є по суті інструментом впровадження Концепції розвитку ДПСУ і має бути розроблена після схвалення Концепції розвитку ДПСУ.
20. Забезпечення технічного оснащення пунктів пропуску через державний кордон України, прикордонних та митних органів та їх підрозділів засобами контролю, відеоспостереження тощо постійно                Адміністрація Держприкордонслужби У стані виконання. Щодо технічних засобів біометричного контролю. В АДПС у 38 пунктах пропуску через державний кордон встановлено 646 автоматизованих робочих місць (АРМ), які дозволяють здійснювати прикордонний контроль осіб з біометричними документами.До кінця 2014 р. в рамках міжнародної технічної допомоги планується закупівля обладнання для АРМів: пунктів пропуску для автомобільного сполучення – 247 комплектів, що становить 37% від потреби; пунктів пропуску для залізничного сполучення – 277 комплектів, що становить 80 % від потреби. Щодо інших технічних засобів прикордонного контролю – для забезпечення пропускних операцій на ділянках Східного кордону в 21 контрольному пункті в’їзду – виїзду до кінця 2014 року планується встановити: комплекси для експертного вивчення документів «Регула 4177» – 20 одиниць; мобільні прилади для перевірки паспортних документів «Регула 1010.01» – 300 одиниць; стаціонарні прилади для перевірки паспортних документів «Европост-ТВ» – 350 одиниць – поставлено 300 од.;комплекти  інструментів для огляду транспортних засобів – 30 одиниць – поставлено; прилади для огляду важкодоступних місць – 30 одиниць – поставлено; засоби примусової зупинки транспортних засобів Кактус-7 – 19 одиниць – поставлено; портативний вакуумний прилад для виявлення вибухових речовин Identa AeroChamber Suitcase – 3 одиниці.За програмою транскордонного співробітництва «Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна» та Спільної операційної програми Румунія – Україна–Молдова 2007-2013 закуплено і встановлюються у пунктах пропуску «Лужанка» і «Вілок» (на українсько-угорському кордоні), «Красноїльськ», «Дяківці» (на українсько-румунському кордоні): комплекси для експертного вивчення документів – 2 одиниці; мобільні прилади для перевірки паспортних документів – 4 одиниці; стаціонарні прилади для перевірки паспортних документів – 8 одиниць; прилади для огляду важкодоступних місць – 2 одиниці; ендоскопи технічні – 6 одиниць; комплекти інструментів для огляду транспортних засобів – 6 одиниць; комплекти оглядових дзеркал – 30 одиниць; цифрова фото-відео камера – 4 одиниці; цифрові диктофони – 24 одиниці; ультразвуковий вимірювач щільності – 4 одиниці; прилад для вимірювання рівня СО2 – 10 одиниць.Технічні засоби прикордонного контролю для здійснення контрольних операцій на визначених розпорядженням (КМУ від 9 березня 2014 року № 149-р) об’єктах залізничного та автомобільного сполучення в Херсонській та Запорізькій областях:  системи біометричного контролю «Регула 7024.110» –  8 одиниць; комплекси для експертного вивчення документів «Регула 4177» – 11 одиниць; мобільні прилади для  перевірки паспортних  документів «Регула 1010.01» – 135 одиниць; стаціонарні прилади для перевірки паспортних документів «Европост-ТВ» – 72 одиниці; комплекти інструментів для огляду транспортних засобів – 13 одиниць; ендоскопи технічні «Фіберскоп FI6-2BDP-1350» – 28 одиниць; комплекти оглядових дзеркал ВС-12 – 31 одиниця; прилади для огляду важкодоступних місць «Пошук-ОП-1» – 10 одиниць; прилади для виявлення людини в замкнутому просторі «Вібродетектор ВД-121» – 7 одиниць; прилади для неруйнівного огляду закритих порожнин «Buster K910B» – 7 одиниць; засоби примусової зупинки транспортних засобів «Кактус-7» – 73 одиниці; електронні світлові інформаційні стенди «Рядок що біжить» – 23 одиниці; комплекти оглядових дзеркал «Інспектор-7» – 105 одиниць; оглядові ліхтарі «NiteCore P12» – 282 одиниці; ручні металошукачі «Handheld Metal Detector TA05034» – 45 одиниць; блокіратори коліс легкових а/м (R13-R19) – 20 одиниць; блокіратори коліс вантажних а/м – 6 одиниць; цифрові фотоапарати «Pentax Optio WG-10» – 52 одиниці; цифрові диктофони «Olympus VN-732PC» – 34 одиниць; засоби для виявлення наркотичних речовин «IDENTA» – 17 одиниць; засоби для виявлення вибухових речовин «IDENTA» – 26 одиниць.
21. Підготовка пропозицій щодо потреб України у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги у процесі реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами джерел залучення такої допомоги і подання їх Мінекономрозвитку та МЗС для проведення консультацій з міжнародними організаціями та іноземними державами щодо можливих джерел залучення такої допомоги щорічно, до 1 березня Адміністрація Держприкордонслужби, МВС Строк виконання ще не надійшов. В ДМС наразі здійснюється збір інформації щодо визначення потреб залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги у процесі реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами джерел залучення такої допомоги і подання їх до Держприкордонслужби.
22. Проведення консультацій щодо можливих джерел залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами джерел залучення такої допомоги та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо налагодження відповідної взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними державами щорічно, до 1 вересня Мінекономрозвитку, МЗС  Строк виконання ще не надійшов
23. Навчання та підвищення кваліфікації співробітників, завданням яких є вирішення питання щодо управління кордонами постійно                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання. Відповідно до Державного замовлення в Національній академії ДПСУ у 2014 році підготовлено 274 офіцера, серед них:за спеціальністю «Охорона та захист державного кордону», «Оперативно-службова діяльність та управління діями прикордонних підрозділів (частин, з’єднань)” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” – 61 особа; за спеціальністю “Охорона та захист державного кордону” та “Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Бакалавр” 195 осіб;за спеціальністю “Правоохоронна діяльність” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст” 18 осіб.Підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання пройшли 1521офіцерів і осіб сержантського та старшинського складу.У Навчальному центрі ДПСУ підготовлено 684 курсанти за 6 місячною програмою базової підготовки за спеціальністю “Молодший інспектор прикордонної служби”. У Кінологічному навчальному центріДПСУ протягом десяти місяців 2014 року підготовлено 364 військовослужбовця для потреб ДПСУ та інших державних установ. В Ізмаїльському навчально-тренувальному загоні морської охорони підготовлено 256 військовослужбовця. У 2014 році за вказаною програмою підвищено кваліфікацію 91 працівника ДМС.
24. Навчання співробітників органів виконавчої влади, завданням яких є здійснення управління кордонами, з питань норм професійної етики їх поведінки постійно                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання. Відповідно до спільного плану дій Місії ЕUВАМ і Держприкордонслужби на 2014 рік проведено антикорупційний тренінг з професійної підготовки викладачів навчальних закладів Держприкордонслужби. У жовтні проведено другий тренінг на базі Митної служби Республіки Молдова. Співробітники підрозділів внутрішньої безпеки пройшли трьохмісячний курс підвищення кваліфікації офіцерів оперативно-розшукових підрозділів за напрямом «Запобігання корупційним проявам в підрозділах». У 2014 р. Нацдержслужбою проведено для 230 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-V категорій заходи щодо підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції. На міжнародних навчальних заходах свою кваліфікацію підвищили 239 особи.
Удосконалення міжвідомчого співробітництва (включаючи обмін інформацією між Прикордонною службою та правоохоронними органами), міжнародної співпраці, включаючи імплементацію Робочих домовленостей з ФРОНТЕКС.
25. Забезпечення роботи міжвідомчої робочої групи з координації діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордонами постійно                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання. У рамках функціонування Віртуального аналітичного центру з обміну даними між суб’єктами інтегрованого управління кордонами здійснюється опрацювання Стратегічного бюлетеня з питань прикордонної безпеки.Здійснюється  щоденний моніторинг стану протидії транскордонній і транснаціональній організованій злочинності (отримані дані узагальнюються, аналізуються та щодоби надаються керівництву ДПСУ).
26. Проведення спільного з правоохоронними органами суміжних держав моніторингу обстановки, оцінки загроз та ризиків у сфері безпеки державного кордону України постійно                           Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання.Проведено спільний аналіз загроз прикордонній безпеці з  прикордонними відомствами суміжних держав, зокрема:– експерти з аналізу, оцінки ризиків та статистики Адміністрації Держприкордонслужби взяли участь в опрацюванні спільного звіту з аналізу ризиків на українсько-білоруській ділянці державного кордону в період проведення Чемпіонату світу 2014 року з хокею з шайбою.– 24-25.11.2014 спільно з експертами Прикордонної поліції Словаччини опрацьовано спільний аналіз загроз прикордонній безпеці на українсько-словацькій ділянці державного кордону у 2013 році та тенденції їх розвитку у 2014 р.  – впроваджено щомісячну спільну оцінку ситуації на державному кордоні на територіальному рівні з Прикордонною поліцією Республіки Молдова (з вересня 2013 р.), та щоквартально з прикордонним відомством Республіки Білорусь (з 01.01.2014 р.).– досягнуто домовленості з експертами прикордонних відомств Республіки Польща та Республіки Білорусь щодо започаткування спільного трьохстороннього аналізу загроз прикордонній безпеці.20.11.2014 у м. Кишинів підписано Протокол між АДПСУ і  Департаментом Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова про обмін статистичною та аналітичною інформацією. У рамках проекту FRONTEX «Мережа аналізу ризиків на східних кордонах» здійснюється:–        щомісячний обмін статистичною інформацією (країни – учасники проекту Україна, Молдова, Білорусь, РФ; Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Фінляндія, Норвегія, Естонія, Латвія, Литва); –        участь в опрацюванні щорічного «Звіту з аналізу ризиків на східних кордонах» та інших аналітичних документів;–        участь експертів Держприкорнслужби у розробці щорічного Профілю ризиків з виявлення жертв торгівлі людьми.В рамках співпраці з Місією EUBAM:– забезпечено участь в опрацюванні спільного з експертами Місії ЄС, прикордонного і митного відомств Республіки Молдова та Міністерства доходів та зборів України: звіту про оцінку безпеки на українсько-молдовському державному кордоні; спеціального звіту щодо нелегальної міграції та торгівлі людьми на українсько-молдовському державному кордоні;– за участю експертів Місії EUBAM удосконалено обмін інформацією: вдосконалено форми обміну інформацією на центральному та територіальному рівнях; започатковано нові форми обміну інформацією (профілями ризиків та описами підроблених документів); забезпечено проведення спільного аналізу загроз прикордонній безпеці; запроваджено щомісячний спільний аналіз обстановки на місцевому рівні.
27. Забезпечення нормативно-правового врегулювання процедури обміну даними між суб’єктами інтегрованого управління кордонами та запровадження системного обміну інформацією грудень 2014 року Адміністрація Держприкордонслужби, МВС У стані виконання. За результатами міжвідомчої наради від 09.12.2014 доопрацьовується проект наказу АДПСУ, МВС, МЗС, Мінінфраструктури, Мінфінансів, СБУ, Нацдержслужби «Про затвердження порядку обміну даними між суб’єктами інтегрованого управління кордонами». 
28. Забезпечення постійного обміну відкритою статистичною та аналітичною інформацією з питань протидії незаконному переміщенню через державний кордон України наркотичних засобів, зброї, боєприпасів та вибухових речовин постійно                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, МЗС У стані виконання. Здійснюється обмін інформацією між СБУ та Адміністрацією Держприкордонслужби щодо комплексу заходів, спрямованих на виявлення та запобігання фактам контрабанди наркотичних засобів, а також перекриття міжнародних каналів переміщення через державний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських препаратів, рослин або їх частин, що містять наркотичні складові, сумішей для паління.Здійснюється обмін інформацією між ДФС та правоохоронними органами щодо нових способів приховування та методів виявлення підконтрольних товарів. 25-26.11.2014 за участі міжнародних експертів Місії EUBAM проведено семінар з питань протидії незаконному міжнародному обігу зброї.У рамках дво- та багатосторонніх домовленостей здійснюється щомісячний обмін відкритою статистичною інформацією про результати охорони державного кордону з прикордонними відомствами суміжних країн (Республіки Польща, Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Словаччини, Угорщини та Румунії), європейською агенцією FRONTEX (у рамках мережі EBRAM) та Федеральною поліцією ФРН.Відбувається системна взаємодія СБУ із правоохоронними відомствами іноземних країн на двосторонній основі (зокрема, здійснюється обмін інформацією у сфері боротьби з організованою нелегальною міграцією із партнерськими  службами США, Канади, Великої Британії, Франції, Австрії, Болгарії, Чехії, Іспанії, Італії, Молдови та Білорусі). 
29. Взаємодія з прикордонними та митними органами суміжних з Україною держав під час здійснення контрольних процедур у пунктах пропуску через державний кордон України постійно                Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, МЗС У стані виконання На постійній основі діють спільні робочі групи з удосконалення діяльності спільних пунктів пропуску та обміну інформацією, протидії незаконній міграції та контрабанді, розвитку системи аналізу ризиків, спільного патрулювання, удосконалення функціонування спільних пунктів пропуску та діяльності мобільних підрозділів, проводяться спільніоперації правоохоронних органів України та Молдови.Активно розвивається співробітництво з FRONTEX, EUBAM. У рамках Плану співробітництва з FRONTEX на 2013-2015 роки представники української сторони беруть участь у спільних операціях на сухопутних, повітряних, морських кордонах в державах-членах ЄС, беруть участь у регіональній системі аналізу ризиків «Східні кордони», у багатьох тренінгах з підготовки персоналу, а саме з виявлення підробок в документах, виявлення викраденого автотранспорту, підготовка кінологів тощо.Урядом схвалено проект Другого протоколу між КМУ та Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між КМУ та Урядом Республіки Польща про правила місцевого прикордонного руху, вчиненої 28.03.2008 в м. Києві (розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 № 1130).Завершується підготовка проекту Протоколу між АДПС, ДФС та Департаментом Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова, Митною службою при Міністерстві фінансів Республіки Молдова про контактні пункти на українсько-молдовському державному кордоні. 
Управління міграцією
Тривале ефективне виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб та заходів щодо реінтеграції громадян України (які повертаються добровільно або за процедурою реадмісії)
30. Продовження переговорів з метою укладення імплементаційних протоколів з державами — членами Європейського Союзу щодо виконання Угоди між Україною та ЄС про реадмісію осіб постійно                             ДМС, МВС, МЗС У стані виконання. Австрійська Республіка. Відповідно до листа МЗС від 22.12.2014 № 72/14-612/1-3120 Імплементаційний протокол між КМУ та Австрійським Федеральним Урядом про реалізацію Угоди, затверджений постановою КМУ від 22.01.2014 № 22, набрав чинності 20.11.2014.Португальська Республіка. ДМС після опрацювання проекту цього міжнародного договору з урахуванням змісту аналогічних документів з іншими державами-членами ЄС, листом від 26.12.2014 № 8/7748/2-14 надіслав його для опрацювання до зацікавлених ЦОВВ.Республіка Польща. ДМС після доопрацювання проекту цього міжнародного договору з урахуванням домовленостей, що було досягнуто у ході переговорів 18-19.11.2014, листом від 26.12.2014 № 8/7747/2-14 надіслав його для опрацювання до зацікавлених ЦОВВ.Естонська Республіка. 13.01.2015 під час візиту Міністра закордонних справ Естонської Республіки К.Пентус-Розімманус в Україну підписано Імплементаційний протокол з Естонією. Спільний комітет з питань реадмісії. У зв’язку з відсутністю погодження сторони ЄС, чергового засідання СРК не відбулося. 
31. Надання інформаційно-консультативної допомоги громадянам України, які повертаються в Україну за процедурою добровільного повернення, видворення або у порядку реадмісії постійно                             МЗС, МВС, МОН, Мінсоцполітики, МОЗ, Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС У стані виконання. Інформація щодо оформлення документів громадянам України, які повернулись до України розміщено на офіційному веб-сайті ДМС.Інформація про умови та наслідки нелегальної трудової діяльності, чинні міжнародні договори України з працевлаштування та соціального забезпечення, особливості національного законодавства та законодавства іноземних держав у сфері трудової міграції регулярно висвітлюється в ЗМІ, а також на офіційному сайті Мінсоцполітики (www.mlsp.gov.ua).
32. Проведення переговорів з метою налагодження співробітництва з громадськими організаціями щодо надання правової та іншої допомоги громадянам України, які були повернуті в Україну за процедурою добровільного повернення та у порядку реадмісії або яких було видворено постійно                             ДМС, МВС, МОН, Адміністрація Держприкордонслужби У стані виконання. ДМС проводяться переговори з Всеукраїнською благодійною фундацією «Право на захист».
33. Продовження переговорів з метою укладення угод про реадмісію осіб з державами походження (транзиту) нелегальних мігрантів постійно                            ДМС,МВС, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби У стані виконання Швейцарська Конфедерація. Отримано погоджені та завізовані проекти МВС. Відправлено проекти Угоди та Імплементаційного протоколу до Угоди на погодження до ЦОВВ.Ведуться переговори із такими державами:Республіка Білорусь. Республіка Сербія. .
Ефективна імплементація законодавчої бази у сфері управління міграцією, включаючи забезпечення адміністративних структур належними людськими ресурсами з відповідними чіткими повноваженнями в усіх аспектах управління міграцією, а також ефективна співпраця між причетними відомствами.
34. Удосконалення нормативно-правової бази з питань ефективного управління міграцією та протидії нелегальній міграції постійно                            ДМС,МВС, Мін’юст, МЗС Адміністрація Держприкордонслужби, Інші центральні органи виконавчої влади У стані виконання. ДМС з метою уточнення способу відліку тривалості тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України в контексті адаптації міграційно-візової політики до європейських стандартів розроблено проект постанови КМУ «Про внесення змін до пункту 2 Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України», який надіслано для погодження до заінтересованих ЦОВВ. ДМС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України» щодо невідкладного розгляду судами позовів про затримання нелегальних мігрантів з метою ідентифікації, прийняття якого дозволить вирішити проблеми поміщення затриманих нелегальних мігрантів до ПТПІ. Наразі робота над законопроектом триває. Готуються також: Проект наказу МВС “Про внесення змін до Інструкції про порядок прийняття ДМС та її територіальними органами рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства”, затвердженої наказом МВС від 17.12.2013 № 1235, зареєстрованої в Мінюстиції 11.01.2014 за № 25/24802. Проект нової редакції наказу МВС, МЗС, СЗР, СБУ та Мінсоцполітики про внесення змін до наказу МВС, АДПСУ, МЗС, СЗР, СБУ та Мінсоцполітики від 30.06.2011 № 362/156/269/463/170/261 “Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції”, де структурним підрозділом від ДМС, який здійснюватиме координацію діяльності аналітичного центру, визначено відділ протидії нелегальній міграції Департаменту у справах іноземців та осіб без громадянства. 
35. Забезпечення створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами 2017 рік                             ДМС У стані виконання. Відповідно до постанови КМУ «Деякі питання запровадження паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм» від 05.11.2014 № 613 ДМС виділено 150 035,6 тис. грн. для здійснення заходів з розбудови інфраструктури Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами (ЄІАСУМП). На ці кошти придбано 580 робочих станцій для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та обладнання для підключення 172 територіальних підрозділів ДМС до захищеної телекомунікаційної мережі та з використанням захищених каналів зв’язку, поставка яких очікується до кінця року, а монтаж – січень 2015 року. Це забезпечить потребу населення у паспорті громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.26.11.2014 Урядом прийнято постанову № 669 «Про затвердження порядку отримання, вилучення з Єдиного демографічного реєстру та знищення від цифрованих відбитків пальців рук особи».
36. Забезпечення введення в дію автоматизованої інформаційної системи “Біженці” як підсистеми єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами з впровадженою комплексною системою захисту інформації з підтвердженою відповідністю грудень  2014  року            ДМС, МВС У стані виконання. ДМС удосконалено спеціальне програмне забезпечення для оформлення документів біженцям та особам які потребують додаткового захисту, а введення в експлуатацію зазначеної підсистеми ЄІАСУМП планується здійснити у 2015 році за умови наявності фінансування.
37. Підготовка пропозицій щодо потреб України у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги у процесі створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами і подання їх до МЗС та Мінекономрозвитку для проведення консультацій з міжнародними організаціями та іноземними державами щодо можливих джерел залучення такої допомоги щорічно, до  1  березня Державне агентство з питань електронного урядування, СБУ (за згодою), Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Строк виконання не надійшов. В ДМС наразі здійснюється збір інформації щодо визначення потреб у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги для створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами і подання їх до МВС.
38. Проведення консультацій щодо можливих джерел залучення міжнародної технічної допомоги у процесі створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо налагодження відповідної взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними державами щорічно, до 1 вересня Мінекономрозвитку,             МЗС  Строк виконання не надійшов.
Запровадження міграційного профілю та його регулярне оновлення, ефективний аналіз накопичених даних про обсяги та потоки міграції.
39. Оновлення міграційного профілю щорічно, до 1 березня       ДМС, МВС  ДМС надіслано запити до центральних органів виконавчої влади, інших органів влади, наукових установ, представництв міжнародних організацій в Україні та громадських організацій з проханням надання дані у сферах міграції, які будуть використані при оновленні Міграційного профілю України за 2013 рік (триває процес узагальнення та аналізу інформації). 
40. Регулярне оновлення, аналіз накопичених даних про обсяги та потоки міграції кожні 2 роки, починаючи з 2015 року                                   ДМС, МВС, МЗС, Мінсоцполітики, Адміністрація Держприкордонслужби, СБУ (за згодою) У стані виконання. ДМС надіслано запити центральних органів виконавчої влади, інших органів влади, наукових установ, представництв міжнародних організацій в Україні та громадських організацій з проханням надання даних у сферах міграції, які будуть використані при оновленні Міграційного профілю України за 2013 рік (триває процес узагальнення та аналізу інформації). 
Послідовне впровадження ефективної методології виявлення нелегальної міграції всередині країни, аналіз ризиків (включаючи звітування відповідних відомств та аналіз на кожному адміністративному рівні, наприклад регіональному, центральному), а також розслідування справ про організовану нелегальну міграцію, включаючи ефективну співпрацю між відповідними установами.
41. Послідовне впровадження ефективної методології виявлення нелегальної міграції всередині країни, аналіз ризиків (включаючи звітування відповідних органів державної влади та аналіз на регіональному і центральному рівнях), а також розслідування справ про організовану нелегальну міграцію, включаючи ефективну співпрацю між відповідними структурами 2017 рік                            ДМС,  МВС

У стані виконання.

У 2014 р. за результатами організаційних та практичних заходів підрозділами органів внутрішніх справ до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 103 кримінальних правопорушень за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Припинено діяльність двох організованих злочинних груп у цій сфері. Досудове розслідування закінчено та прийнято рішення про звернення до суду з обвинувальним актом по 73 кримінальних провадженнях. Установлено 69 потерпілих від торгівлі людьми, з яких 53 особи жіночої статі, 1 неповнолітня особа та 1 малолітня дитина.

ДМС опрацьовується внесення змін до наказу МВС, АДПС, МЗС, СЗР та Мінсоцполітики України від 30.06.2011 «Про затвердження Методики аналізу ризиків з метою протидії нелегальній міграції» в частині визначення структурного підрозділу, який здійснюватиме координацію діяльності аналітичного центру. 27.11.2014 ДМС  проведено міжвідомчу нараду з обговорення проекту змін до наказу. 

Забезпечення належної інфраструктури (включаючи центри утримання), зміцнення спроможності відповідальних органів у забезпеченні ефективного вислання з території України громадян третіх держав, які нелегально перебувають та/або перетинають територію країни.
42. Облаштування відповідно до європейських стандартів пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, зокрема встановлення норм матеріально-побутового забезпечення та порядку надання медичної допомоги таким особам грудень  2014  року            ДМС, МВС У стані виконання. Підготовлено проект постанови КМУ «Про норми харчування іноземців та осіб без громадянства, що розміщуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, пунктах тимчасового розміщення біженців Державної міграційної служби».Функціонують Волинський та Чернігівський пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. Матеріально-побутове забезпечення іноземців та осіб без громадянства у вказаних пунктах, а також медична допомога здійснюється відповідно до спільного наказу МВС, МОЗ, АДПС «Про матеріально-побутове і медичне забезпечення іноземців та осіб без громадянства, що утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктах тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях».З метою забезпечення належної інфраструктури для утримання нелегальних мігрантів ДМС у межах компетенції бере участь у реалізації проекту «Консультаційна допомога зі створення центрів затримання та тимчасового утримання нелегальних мігрантів в Україні – РЕАДМІТ 1», згідно з яким  здійснюється будівництво ПТПІ в Донецькій та Миколаївській областях.
43. Забезпечення належної інфраструктури (включаючи центри утримання), зміцнення спроможності у забезпеченні ефективного вислання з території України громадян третіх держав, які нелегально перебувають та/або перетинають територію країни постійно                            ДМС,МВС, Адміністрація Держприкордонслужби У стані виконання. МВС та ЄС підписано додаткову угоду на продовження терміну виконання робіт з будівництва пункту в м. Жданівка Донецької області до 25 серпня 2015 року.У листопаді 2014 року, за участі представників ЄС, компанії „EL-MAK ELEKTRIK MAKINE SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI”, МВС, УМВС в Миколаївській області та ДМС, проведено попередню прийомку робіт з будівництва пункту в Миколаївській області.На сьогодні здійснюється підписання Сертифіката попередньої прийомки усіма зацікавленими сторонами.Разом з тим у ході реалізації проекту, із загальним обсягом інвестицій майже 28 млн. євро, для ПТПІ не було придбано медичне та інше обладнання. Закупівлю обладнання планувалось здійснити під час проведення ЄС двох тендерних процедур, однак, договір на його закупівлю не укладено.Відсутність обладнання, особливо медичного, унеможливлює введення пункту в експлуатацію.
44. Розроблення пропозицій щодо потреб України у розвитку мережі пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та їх подання до МЗС та Мінекономрозвитку для проведення консультацій з міжнародними організаціями та іноземними державами щодо можливих джерел залучення такої допомоги щорічно, до 1 березня       ДМС, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби Строк виконання не надійшов. В ДМС наразі здійснюється збір інформації щодо визначення потреб у залученні міжнародної технічної допомоги для розвитку мережі пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та їх подання до Мінекономрозвитку.
45. Проведення консультацій щодо можливих джерел залучення міжнародної технічної допомоги на розвиток мережі пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо налагодження відповідної взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними державами щорічно, до 1 вересня Мінекономрозвитку, МЗС Строк виконання не надійшов.
Політика притулку
Ефективна імплементація законодавства у сфері притулку, включаючи забезпечення належної інфраструктури (у т.ч. центрів розміщення) та зміцнення спроможності відповідальних органів, зокрема у сфері здійснення процедур надання притулку, розміщення шукачів притулку та захист їхніх прав (у т.ч. документування шукачів притулку та біженців з метою забезпечення ефективного доступу до користування своїми правами), а також інтеграція біженців.
46. Забезпечення функціонування пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області постійно                             ДМС, МВС, Київська обласна державна адміністрація Виконується. Для забезпечення утримання установи у 2014 році відкрито асигнування з Державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» у сумі 575,4 тис. грн.З метою виконання плану заходів щодо виконання завдань, передбачених Угодою про фінансування програми «Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні» у частині завершення реконструкції у листопаді 2014 р. відкрито асигнування коштів з ЄС за бюджетною програмою КПКВК 1004020 «Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб» у сумі 2046,140 тис. грн. Також у листопаді 2014 р. здійснено приймання виконаних загальнобудівельних робіт у сумі 1 457,930 тис. грн.
47. Імплементація законодавства у сфері притулку, включаючи забезпечення належної інфраструктури (у тому числі центрів розміщення), зміцнення спроможності, зокрема у сфері здійснення процедур надання притулку, розміщення шукачів притулку та захист їхніх прав, а також інтеграція біженців постійно                             ДМС, МВС Виконується. Готуються матеріали щодо направлення проекту постанови КМУ «Про Типове положення про центр прийому та перебування дітей-біженців і дітей, яких визнано особами, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та дітей, розлучених із сім’єю, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, на базі пунктів тимчасового розміщення біженців ДМС» до ЦОВВ та органів місцевого самоврядування для опрацювання та внесення пропозицій.25.12.2014 на сайті ДМС оприлюднено для публічного обговорення проект наказу МВС «Про затвердження Положення про Центр прийому та перебування вагітних жінок, які звернулись за захистом в Україні, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, на базі пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготин Київської області».
48. Розроблення пропозицій щодо потреб України у залученні ресурсів міжнародної технічної допомоги у розвиток мережі пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які звернулись для отримання в Україні статусу біженця, та їх подання до МЗС та Мінекономрозвитку для проведення консультацій з міжнародними організаціями та іноземними державами щодо можливих джерел залучення такої допомоги щорічно, до 1 березня       ДМС, МВС, Мінекономрозвитку,  МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби Строк виконання не надійшов. В ДМС наразі здійснюється збір інформації щодо визначення потреб у залученні міжнародної технічної допомоги для розвитку мережі пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які звернулись для отримання в Україні статусу біженця, та їх подання до Мінекономрозвитку.
49. Проведення консультацій щодо можливих джерел залучення міжнародної технічної допомоги у розвиток мережі пунктів тимчасового розміщення біженців та осіб, які звернулись для отримання в Україні статусу біженця, та подання Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо налагодження відповідної взаємодії з міжнародними організаціями та іноземними державами щорічно, до 1 вересня Мінекономрозвитку,  МЗС Строк виконання не надійшов.
БЛОК 3: ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК ТА БЕЗПЕКА
Боротьба з організованю злочинністю, тероризмом та корупцією
Імплементація Державної програми боротьби з торгівлею людьми, включаючи ефективну координацію між державними органами та ефективний захист жертв торгівлі людьми, включаючи дітей.
50. Подання в установленому порядку Кабінету Міністрів України проекту Державної програми протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки грудень 2015 року Мінсоцполітики Виконується. Термін виконання не надійшов. Мінсоцполітики створено робочу групу з питань удосконалення нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми, яка працюватиме над проектом Державної програми. 10-12.12.2014 під час пленарного засідання сесії з протидії торгівлі людьми на Міжнародній конференції «Гендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних зобов’язань України» відбулось обговорення проекту Програми.  
51. Імплементація Державної програми протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки протягом дії Державної програми протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки Мінсоцполітики, МВС

Строк виконання не надійшов.

Захід буде виконуватись починаючи з 2016 року після прийняття Програми.

Імплементація законодавства про запобігання та боротьбу з корупцією, що забезпечить ефективне функціонування незалежного антикорупційного органу; розробка кодексів етики та навчань з питань боротьби з корупцією, особливо для посадових осіб, задіяних до правоохоронної та судової діяльності.
52. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України про запобігання корупції, який зокрема визначатиме засади функціонування незалежного органу з питань запобігання корупції, а також визначить правила щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності публічних службовців до прийняття Закону      Мін’юст Виконано 14.10.14 Верховною Радою України прийнято закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про запобігання корупції», «Про Національне антикорупційне бюро».
53. Забезпечення супроводження розгляду у Верховній Раді України проекту Закону України про створення спеціалізованого правоохоронного антикорупційного органу до прийняття Закону      Мін’юст Виконано.  14.10.14 ВРУ прийнято Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України».
54. Забезпечення співробітництва з Групою держав проти корупції (GRECO) та Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD) постійно                         Мін’юст У стані виконання. За результатами Четвертого додаткового звіту про виконання Україною рекомендацій, наданих експертами GRECO в рамках Спільного Першого та Другого раунду оцінювання (24-28.3.2014, м.Страсбург) GRECO визнано, що з 25 рекомендацій у цілому 16 виконано задовільно чи вирішено у задовільний спосіб.07 – 13 грудня 2014 року відбулося 66-те пленарне засідання GRECO, під час якого учасників поінформовано про стан справ у сфері запобігання і протидії корупції в Україні, останні законодавчі зміни, заплановані та вже започатковані ініціативи, а також про потреби у залученні технічної допомоги у цій сфері.З 17 по 21 листопада 2014 року проведено зустрічі з експертами в рамках Третього раунду моніторингу щодо реалізації Україною Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії OECD вказаного Плану дій.Також 09 – 12.12.2014 року у м. Париж відбувся п’ятий регіональний семінар на тему: «Розслідування та судовий розгляд корупційних правопорушень: підкуп іноземних посадових осіб, відповідальність юридичних осіб», в якому взяли участь представники Міністерства юстиції, інших державних органів та наукових установ. Під час цього семінару було розглянуто питання щодо практики виявлення, розслідування та судового розгляду корупційних правопорушень за участю юридичних осіб, а також пов’язаних з підкупом іноземних посадових осіб.В рамках заходу також відбулася зустріч з представниками Робочої групи ОЕСР з хабарництва в міжнародних комерційних операціях, під час якої обговорювалося питання практики діяльності Групи та досягнуто домовленості про подальші консультації щодо співпраці України з Робочою групою.
55. Проведення аналізу потреб щодо розробки та впровадження галузевих кодексів (правил) поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування грудень 2014 року Нацдержслужба Виконано. Нацдержслужба провела аналіз потреб розроблення та впровадження галузевих кодексів (правил) поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
56. Навчання та підвищення кваліфікації суддів з питань антикорупційного законодавства постійноМОН, Національна школа суддів України (за згодою) У стані виконання. Відповідно до статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до завдань Національної школи суддів України віднесено підготовку кандидатів на посаду судді, підготовку суддів та їх періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації. Згідно з вимогами частини 6 статті 54 зазначеного Закону судді, призначені на посаду вперше, проходять щорічну двотижневу підготовку в Національній школі суддів України. Судді, які обіймають посаду судді безстроково, проходять двотижневу підготовку в Національній школі суддів України не менше, ніж раз на три роки. Підготовка та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації в Національній школі суддів України здійснюється відповідно до Типових планів та Програм підготовки відповідної категорії суддів та згідно з графіком підготовки суддів. З урахуванням актуальності проблеми запобігання і протидії корупції ці теми включено до Типових планів підготовки та підвищення кваліфікації суддів на 2014 рік. Питання вивчення особливостей розгляду і вирішення справ про корупційні правопорушення передбачено також у Програмі спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді. Тематика занять охоплює питання вивчення чинного антикорупційного законодавства, міжнародних стандартів із питань протидії корупції та їх запровадження в Україні, практичного виконання вимог Закону України «Про засади запобіганні та протидії корупції». Упродовж 2014 р. для суддів місцевих загальних та апеляційних судів, суддів місцевих та апеляційних господарських судів, суддів окружних та апеляційних адміністративних судів, суддів Вищого господарського суду України та суддів Вищого адміністративного суду України проведено 106 лекцій, що були прослухані 10965 суддею. 
57. Навчання особового складу правоохоронних органів та органів прокуратури щодо виявлення і розслідування корупційних правопорушень постійно                             МВС У стані виконання. 19.11.2014 МВС забезпечено участь у зустрічах (консультаціях) в рамках проведення Третього раунду моніторингу щодо реалізації Україною Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Також представниками МВС взято участь:у міжнародному семінарі з питань професійного розвитку на тему: «Розробка типових навчальних програм та учбових матеріалів для військових та цивільних викладачів з питань оцінки та зниження корупційних ризиків в діяльності структур сектору безпеки і оборони» в рамках Ініціативи НАТО BI (м. Підгориця, Чорногорія), 11-13.11.2014 р.;представники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ взяли участь у навчальному візиті до США в межах «Програми реформування кримінального судочинства та боротьби з корупцією в Україні», організований Офісом з питань міжнародного розвитку, співробітництва та підготовки прокурорів (01-05.11.2014).На базі Нацакадемії СБУ працює Робоча група із розробки та підготовки навчального курсу із запобігання і протидії корупції. У рамках Ініціативи НАТО/ПЗМ з розбудови доброчесності та прозорості в роботі оборонних та безпекових інституцій представники СБУ взяли участь у навчальному курсі, який проводився Школою НАТО (03-07.11.2-14, м.Обераммергау, ФРН), та у семінарі на тему «Розробка типової навчальної програми та учбових матеріалів для військових і цивільних викладачів з питань оцінки та зниження корупційних ризиків» (11-13.11.2014, м.Подгориця, Чорногорія). У 2014 р. працівниками галузевих підрозділів центрального апарату прокуратури взято участь у проведенні п’яти навчальних заходів з питань підвищення ефективності прокурорського нагляду з питань протидії корупції. На базі Національної академії СБУ створено Робочу групу із розробки та підготовки навчального курсу із запобігання і протидії корупції, до складу якої увійшли науковці Національної академії СБУ та представники Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та організованою злочинністю.Завданнями Робочої групи визначено підготовку навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції для співробітників сектору безпеки, розробку концептуальних засад електронної системи оцінювання знань норм антикорупційного законодавства співробітниками установ зазначеного сектору, а також здійснення інших заходів, спрямованих на вирішення актуальних питань запобігання і протидії корупції у секторі безпеки України. Завершити підготовку навчального курсу та представити його заплановано до кінця 2014 року. 
Імплементація Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року та плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
58. Імплементація Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року та планів заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму постійно       Держфінмоніторинг У стані виконання. 14.10.2014 прийнято Закон України «Про запобігання та протидію (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (набирає чинності 06.02.2015 р.). З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону, наказом Держфінмоніторингу затверджено Орієнтовний план розробки відповідних проектів нормативно-правових актів.У контексті виконання Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму на період до 2015 року, Держфінмоніторингом підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2015 рік із запобігання та протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Документ проходить повторне погодження у зв’язку із зміною складу Уряду і буде внесений на затвердження до Кабінету Міністрів. Готується для внесення на розгляд Уряду  проект постанови КМУ «Про деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму».  
Імплементація Національної стратегічної програми щодо боротьби з наркотикам та відповідного Плану дій, створення можливостей доступу у пунктах пропуску на кордоні до інформації про вилучення наркотиків та пов’язаних з цим осіб; подальший розвиток співробітництва та обмін інформацією з компетентними міжнародними органами у сфері боротьби з наркотиками.
59. Проведення аналізу законодавства у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів і подання за результатами аналізу Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері листопад 2014 року            МВС, МОЗ, Мін’юст, ДСКН У стані виконання. За результатами аналізу МВС запропоновано внести деякі зміни до нормативно-правових актів з метою вдосконалення державного регулювання у зазначеній сфері (перелік направлено до КМУ листом від 25.11.2014 № 24899/Ск). 02.10.2014 УБНОН МВС відповідно до постанови КМУ від 10.09.2014 № 442, до МОЗ, як головного органу у сфері формування та забезпечення державної політики з питань наркотиків, підготовлено та надіслано ініціативного листа за № 21251/Ав з пропозицією невідкладного вжиття заходів щодо розроблення та затвердження порядку внесення змін та доповнень до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 року № 770, з метою здійснення ефективного контролю за обігом нових психоактивних  речовин, що надходять в обіг на територію України під виглядом курильних сумішей, солей для ванн, добрив або різноманітної сувенірної продукції.Указаний Перелік пропонується доповнити 11-ма новими видами наркотичних засобів. Зміни до Переліку листом МВС від 27.11.2014 № 25081/Ск направлено до МОЗ з метою подальшого внесення до КМУ для затвердження.
60. Утворення єдиного загальнодержавного моніторингового центру у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з віднесенням його до сфери управління ДСКН січень 2015 року               ДСКН, МОЗ, МВС, Мін’юст Мінфін, СБУ (за згодою) У стані виконання. Утворення центру у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з віднесенням його до сфери управління ДСКН не доцільно, оскільки у складі Інституту вже існує відокремлений структурний підрозділ Український медичний моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків (Центр).За інформацією МОЗ, на даний час у Центрі відбуваються організаційно-штатні зміни, у т.ч. затверджується Статут Інституту, до змісту якого додано функції Центру.
61. Вивчення доцільності укладення Меморандуму про взаєморозуміння між Державною службою контролю за наркотиками та Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної залежності вересень 2014 року          ДСКН, МОЗ, МВС, МЗС, Мін’юст Виконано. МОЗ пропонує вважати виконаним, оскільки, відповідно до оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, затвердженої постановою КМУ від 10.09.2014  № 442, функція ДСКН України, пов’язана із реалізацією державної політики щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, передано до Держлікслужби України, а функцію із забезпечення формування державної політики з зазначених питань – до МОЗ України (між МОЗ України та Європейським моніторинговим центром з питань наркотиків та наркотичної залежності у 2008 році підписаний Меморандуму про взаєморозуміння).
62. Розроблення та внесення проекту Закону України «Про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про створення групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)» грудень 2014 року            ДСКН, МЗС, МОЗ, МВС У стані виконання. Відповідно до постанови КМУ від 10.09.2014  № 442 ДСКН ліквідовано, а функції формування державної політики з відповідних питань передано до МОЗ.Проблемним є питання фінансування участі України у Групі Помпіду.
63. Внесення на розгляду Кабінету Міністрів України Плану заходів на поточний рік з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року щорічно, до 25 січня поточного року                                 ДСКН, МОЗ, МВС Не виконується. Відповідно до постанови КМУ від 10.09.2014  № 442 ДСКН ліквідовано, а функції формування державної політики з відповідних питань передано до МОЗ.
64. Оприлюднення інформації про протидію незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин постійно                             МВС, ДСКН У стані виконання. У період з 01 січня по 25 листопада2014 року в засобах масової інформації висвітлено 6483характерних приклади протидії наркозлочинності, з яких: у мережі Інтернет4186;у пресі1078; на телебаченні761; -по радіо458.Розміщено 3481 виступ керівників територіальних підрозділів БНОН.Найбільш активно забезпечувалась робота із висвітлення у ЗМІ роботи з протидії наркозлочиності в Миколаївській (733), Дніпропетровській (612), Запорізькій (461), Волинській (395) та Київській (413) областях.Щоденно забезпечується підготовка та надання редакціям провідних ЗМІ для розміщення на веб-сайтах МВС, ГУМВС, УМВС України прес-релізів, у яких відображено результати викриття фактів незаконного обігу наркотиків. На їх основі здійснюється підготовка розгорнутих матеріалів згаданої тематики та відповідних коментарів посадових осіб ОВС.
65. Забезпечення співробітництва та обміну інформацією у сфері боротьби з наркотиками з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями постійно                             МВС, МЗС,  ДСКН, СБУ (за згодою) У стані виконання. З початку 2014 року обсяг інформаційного обміну з правоохоронними органами України та іноземних держав з питань протидії незаконному переміщенню наркотичних засобів каналами Інтерполу склав 1444 документа.МВС проводить послідовну політику в налагодженні міждержавних стосунків між правоохоронними органами, спрямовану на недопущення контрабанди наркотиків як на територію нашої держави, так і транзитного їх переміщення через державний кордон України.Працівниками підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків взято участь:– у курсі підвищення кваліфікації співробітників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Угорщині (24.08-12.10.2014);– у Міжнародній науково-практичній конференції з питань зменшення шкоди серед уразливих категорій осіб, яка проходила в Королівстві Нідерландів (03 – 09.10.2014).Здійснюється системна взаємодія СБУ зі спеціальними службами та правоохоронними відомствами США, ФРН, Нідерландів, Польщі, Румунії, Італії, Грузії, Молдови, Білорусі. 11-12.11.2014 делегація експертів СБУ взяла участь у засіданні Робочої підгрупи ГУАМ з питань протидії незаконному обігу наркотиків.
66. Проведення комплексних оперативно-профілактичних операцій з метою виявлення та ліквідації міжнародних каналів контрабандного надходження наркотичних засобів в Україну та їх транзитного перевезення територією держави

 

 

постійно                             МВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У стані виконання Упродовж серпня-листопада 2014 р. за матеріалами територіальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю до суду направлено 5 кримінальних проваджень відносно організованих злочинних угруповань з транснаціональними, міжрегіональними та корумпованими зв’язками, що діяли у сфері незаконного обігу наркотичних засобів на території Волинськой, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Запорізької областей. До кримінальної відповідальності притягується 20 учасників, з них 14 перебувають під вартою.Згідно з рішенням Ради колективної безпеки держав – членів Організації Договору про колективну безпеку від 05.09.2008 комплексній оперативно-профілактичній операції «Канал» надано статус Регіональної антинаркотичної операції постійної дії.Країни СНД, які не є учасниками ОДКБ, у тому числі Україна, залучені до операції «Канал» як наглядачі й інформуються про дату та місце проведення операції додатково. Протягом січня – листопада 2014 р. операція «Канал» не проводилась.У поточному році працівниками ОВС викрито 64 міжнародних каналів надходження в Україну наркотичних засобів, зокрема з Польщі, Китаю, Нідерландів та Росії.У рамках співробітництва з Місією EUBAM працівниками РА Укрбюро Інтерполу взято участь у чотирьох оперативних фазах операції «Ольвія» з контролю українсько-молдовського кордону. За час проведення оперативних фаз операції при спробах контрабандного ввезення на митну територію України було вилучено наркотичну речовину «Гашиш» у кількості 257, 4 кг, більше 800 пігулок із вмістом психотропних речовин таких як «Діазапекс», «Клоназепам», «Альпразолам», 400 упаковок тютюнових виробів, 48 тис. літрів алкогольної продукції, 300 тис. одиниць товарів споживчого призначення, затримано 47 автомобілів та 2 мотоцикли.Усього співробітниками РА Укрбюро Інтерполу, які брали участь в операції, опрацьовано більше 220 повідомлень щодо перевірки транспортних засобів та осіб, причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, зброї, боєприпасів, вибухових речовин, контрабанди тютюнових та алкогольних виробів, викрадення автотранспорту.За результатами проведення операції «Ольвія» загальна вартість конфіскованого становила приблизно  1 млн. євро.СБУ вживаються заходи з метою виявлення та ліквідації міжнародних каналів контрабандного надходження наркотичних засобів в Україну та їх транзитного перевезення її територією. 17.11.2014 в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів», за фактом ввезення в Україну 21 кг героїну, який переміщувався із Пакистану в Італію та був вилучений в установленому порядку.   
67. Моніторинг ситуації, пов’язаної з обігом наркотичних засобів в Україні постійно                          ДСКН, МОЗ У стані виконання Центром запропоновані нові підходи у здійсненні моніторингу наркоситуації, викладені у статті в науково-практичному журналі «Архів психіатрії» «Пропозиції щодо затвердження новітніх підходів у розрахунку потреби України у лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»  (УДК 615.214:330.163(477)+615.214.24:330.163(477). Готуються статті, що вийдуть у наступних номерах журналу, а саме: «Аналіз даних щодо надання медичної допомоги особам при отруєннях психоактивними речовинами» та «Моніторинг методів діагностики, лікування та реабілітації в Україні осіб, які мають психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин». 
68. Навчання українських фахівців за спеціальністю “Епідеміологія” для забезпечення роботи системи моніторингу ситуації, пов’язаної з обігом наркотичних засобів в Україні, за стандартами Європейського Союзу постійно                             МОЗ, МОН, МЗС, ДСКН У стані виконання. МОЗ доручено вищим навчальним закладам проаналізувати затверджені навчальні плани та програми підготовки фахівців за спеціальністю «Епідеміологія» на предмет визначення конкретних шляхів виконання цього плану для забезпечення роботи системи моніторингу ситуації, пов’язаної з обігом наркотичних засобів в Україні за стандартами Європейського Союзу та удосконалення відповідних знань з англійської мови після визначення відповідної потреби у цих фахівцях МЗС та ДСКН Додаткову інформацію щодо виконання згаданих завдань та пропозиції, отримані від Харківської медичної академії післядипломної освіти,  надано МЗС листом від 08.10.2014 № 08.01-45/8/63-14/29223.Державною установою «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти» листом від 01.12. 2014 № 240-1 надіслано запит у вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти щодо стану виконання доручення МОЗ про впровадження до відповідних програм додипломної та післядипломної підготовки фахівців-медиків та провізорів наступних питань:– регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на міжнародному рівні;– відображення законодавчих норм обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у різних галузях права; – національні програми протидії нелегальному обігу контрольованих речовин;– державний контроль за дотриманням законодавства щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: органи контролю, звіти про пов`язану з обігом діяльність, документування операцій з обігу, інвентаризація;– нормативно-правова база щодо регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні;– класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів за діяльністю їх використання у медичній практиці і ступенем небезпеки для здоров’я людини;– порядок ліцензування діяльності, пов`язаної з виробництвом (виготовленням), зберіганням, транспортуванням, реалізацією контрольованих речовин;– ліцензійні умови впровадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;– доступ медичних та фармацевтичних працівників до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.– порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров`я: в аптечних складах (базах), аптеках, лікувально-профілактичних закладах.– квотування виробництва, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів.– знищення ЛЗ, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.
69. Удосконалення знань з англійської мови та навчання англійській мові українських фахівців для забезпечення функціонування системи моніторингу ситуації, пов’язаної з обігом наркотичних засобів в Україні, за стандартами Європейського Союзу постійноМОЗ, МЗС, ДСКН У стані виконання. МОЗ доручено підпорядкованим вищим навчальним закладам проаналізувати затверджені навчальні плани та програми підготовки фахівців за спеціальністю «Епідеміологія» на предмет визначення конкретних шляхів удосконалення відповідних завдань з англійської мови після визначення відповідної потреби у таких фахівцях МОЗ.
Імплементація відповідних Конвенцій ООН та Ради Європи, а також GRECO у сфері боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, корупцією, торгівлею людьми, наркоманією та незаконним обігом наркотичних засобів.
70. Імплементація відповідних Конвенцій ООН та Ради Європи, а також GRECO у зазначених вище сферах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно                   Центральні органи виконавчої влади (згідно з компетенцією)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У стані виконання. МВС у межах компетенції вживає заходів щодо ефективної імплементації  конвенцій РЄ та ООН, здійснює контроль за недопущенням випадків порушень вимог конвенцій, стороною яких є Україна, підрозділами МВС. Приєднання України до багатосторонніх міжнародних документів сприяє більш ефективному співробітництву правоохоронних органів України з відповідними органами іноземних держав.Станом на 30.09.14 Мінсоцполітики 79 особам встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Всім постраждалим складено план реабілітації та надається відповідна допомога, у т. ч. одноразова матеріальна допомога.Національна радіокомпанія України та Національна телекомпанія України систематично висвітлюють питання, пов’язані із обізнаністю населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, боротьби з організованою злочинністю, тероризмом, корупцією, наркоманією та незаконним обігом наркотичних засобів (інформаційні програми «Новини», «Підсумки тижня», «Підсумки дня», «Слідство.Інфо», «З перших вуст», «Новини. Світ»).Протягом звітного періоду в ефірі УТР демонструвалися програми, зміст яких стосувався заходів з протидії корупції у судовій гілці влади, зокрема «Пульс», «Пульс – Тиждень», «Уряд: стратегія дій».Житомирською ОДТРК висвітлювались питання боротьби з корупцією у телепрограмах «Антикорупція» та «Новини».В ефірі Криворізької ДТРК «Криворіжжя» висвітлювались заходи щодо імплементації Державної програми протидії торгівлі людьми, Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, відповідних конвенцій ООН та Ради Європи у сфері боротьби з організованю злочинністю та тероризмом, корупцією, торгівлею людьми, незаконним обігом наркотичних зазобів, а також продовження здійснення заходів щодо протидії ксенофобії, расовій та етнічній дискримінації в українському суспільстві.У програмах Івано-Франківської ОДТРК «Карпати» висвітлювалася інформація з роз’яснення порядку дій громадян у випадку вимагання від них неправомірної вигоди та формування такої моделі поведінки, яка унеможливлювала б ініціювання корупційних проявів.Тернопільська ОДТРК систематично висвітлює стан додержання законності та правопорядку, захисту конституційних прав і свобод людини у телепрограмах «Вісті ТТБ», «В об’єктиві ТТБ», «Зона ризику»; радіопередачах «Ваше вирішення», «Держава і влада», «Актуальна тема», «Особливий погляд».Херсонська ОДТРК «Скіфія» у телепередачах «Вечірня студія», «Тема для обговорення», «ТН», «Тиждень», «Ранок» та радіопередачах «На межі безпеки», «Радіодіалоги», «Таврійський калейдоскоп», «Підсумки тижня» та «День» висвітлювала питання боротьби з корупцією.Черкаською ОДТРК означені теми за звітний період систематично висвітлювались у передачах: «Шлях до Європи», «Єврокурс», «На теми дня», «ЧСН», «У фокусі подій».Вінницька ОДТРК щотижневе транслює телепередачу «Класна робота», тематика якої присвячена профілактиці підліткової злочинності, наркоманії; Житомирська ОДТРК у програмах «Ваше здоров’я» та «На варті законності і правопорядку» особливу увагу відводить розповідям про профілактику найпоширеніших захворювань, ситуацію із захворюванням на наркоманію та шляхи боротьби з нею; Закарпатська ОДТРК транслює соціальнау рекламу, спрямовану на боротьбу із споживанням алкоголю, тютюну, наркотичних засобів; Тернопільська ОДТРК у програмі «Будьте здорові» інформує про діяльність системи охорони здоров’я населення, запобігання поширення наркоманії, інфекційних хвороб; Черкаська ОДТРК у програмі «Мальва» піднімає питання викорінення негативних проявів у дитячому молодіжному середовищі, висвітлення тендерної проблематики, подолання дитячої безпритульності, наркоманії.Крім того, державні ТРК постійно транслюють ролики соціальної реклами, що спрямовані на популяризацію загальнолюдських цінностей та протидію поширенню наркоманії, профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі.
Співробітництво з правоохоронних питань
Імплементація міжнародних конвенцій про судове співробітництво у кримінальних справах (зокрема, Конвенцій Ради Європи).
71. Імплементація міжнародних конвенцій про правове співробітництво у кримінальних справах (зокрема, конвенцій Ради Європи). постійно                      Центральні органи виконавчої влади (згідно з компетенцією) У стані виконання. За 11 місяців 2014 р. з ГПУ згідно Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р. надійшло 54 запити про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах. Найбільше перебувало на виконанні міжнародних запитів компетентних органів ФРН – 9, Швейцарської Конфедерації – 7, Чеської Республіки – 7, Республіки Польща – 9, Королівства Бельгії – 4, Литовської Республіки – 4, Азербайджанської Республіки – 3, Республік Австрії, Болгарії, Словенії по – 2, Королівства Іспанія, Республік Фінляндії, Кіпру та Туреччини по – 1. Протягом вказаного періоду ГСУ МВС до ГПУ направлено 6 клопотань про надання міжнародної правової допомоги в кримінальних провадженнях для подальшого скерування до компетентних органів Швейцарської Конфедерації – 3, Республіки Польща – 1, Республік Литва та Кіпр по – 1.
Високий рівень ефективності судового співробітництва суддів та прокурорів з державами-членами ЄС у кримінальних справах.
72. Забезпечення високого рівня ефективності судового співробітництва суддів та прокурорів з державами-членами ЄС у кримінальних справах. постійно                        Мін’юст 

Виконується. Співробітництво між Україною та державами-членами Європейського Союзу у кримінальних справах здійснюється на підставі багатосторонніх міжнародних договорів Ради Європи та ООН, а також двосторонніх міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних  справах (Естонія, Литва, Латвія, Польща, Угорщина та інші).

На підставі вищезазначених міжнародних договорів забезпечується ефективне співробітництво у кримінальних справах, суттєвих проблемних питань у практичній реалізації положень вищевказаних міжнародних договорів у відносинах з державами-членами ЄС не виникає.

Питання міжнародно-правового співробітництва врегульовані Розділом IX Кримінального процесуального кодексу України, який містить норми, що регулюють питання надання міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій,  видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції), перейняття кримінального провадження, визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передачі (прийняття) засуджених осіб.

Відповідно до статей 545, 574 Кримінального процесуального кодексу України центральними органами у сфері міжнародної правової допомоги  під час кримінального провадження, видачі осіб (екстрадиції) є Міністерство юстиції України та Генеральна прокуратура України.

Генеральна прокуратура та Міністерство юстиції під час кримінального провадження на стадії досудового розслідування постійно співпрацює з компетентними органами іноземних держав, в т.ч. держав-членів ЄС. Упродовж 2014 р. Генеральною прокуратурою розглянуто 524, Міністерством юстиції 389 запитів з питань міжнародного співробітництва під час кримінального провадження з державами-членами ЄС.

Правоохоронне співробітництво
Високий рівень оперативної та спеціальної слідчої спроможності правоохоронних органів та її послідовне і ефективне використання у боротьбі з прикордонною злочинністю.
73. Забезпечення високого рівня оперативної та спеціальної слідчої спроможності правоохоронних органів та її послідовне і ефективне використання у боротьбі з прикордонною злочинністю постійно                            МВС  У стані виконання. МВС забезпечується співробітництво з іншими правоохоронними органами України. Упродовж 2014 року слідчими органів внутрішніх справ проводилось досудове розслідування в 1,5 млн. кримінальних проваджень (1,8 млн. у 2013 році, далі за текстом наявні дані за 2013 рік подаються у дужках). Закінчено 903,2 тис. кримінальних проваджень, закрито 768,5 тис. кримінальних проваджень (1,2 млн. та 108,4 тис. відповідно у 2013 році). До суду направлено 134,4 тис. (158 тис.) обвинувальних актів.До кримінальної відповідальності притягнуто 145,6 тис. осіб, з них щодо 44,9 тис. осіб обрано запобіжні заходи. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрано 14,8 тис. осіб, з яких 12,9 вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини (за які Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі від 5 років). Стосовно 8,1 тис. осіб обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту (6204). Особисте зобов’язання застосовано щодо 24,4 тис. осіб осіб (32776), особисту поруку – стосовно 469 (669) осіб та заставу – щодо 701 (970) осіб.Протягом 2014 р. представники МВС та АДПС брали участь у міжнародних семінарах та спільних операціях у рамках реалізації проекту DARIFСтратегії ЄС для Дунайського регіону. Третя спільна операція в рамках проекту проходила 10-14.11.2014, у якій брав участь представник АДПС.
Високий рівень ефективності правоохоронного співробітництва між відповідними національними органами, особливо прикордонниками, митниками, міліцією, а також співпраці з судовими органами.
74. Забезпечення високого рівня ефективності правоохоронного співробітництва між відповідними центральними органами виконавчої влади та органами судової влади постійно                             МВС, Мін’юст У стані виконання. 24-28.11.2014 МВС забезпечено проведення експертної місії  ЄС з метою оцінювання виконання Україною критеріїв другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму для України. У робочих зустрічах в рамках візиту експертів ЄС, які проходили в МВС, участь взяли представники АДПС, ДМС, ДФС, Держфінмоніторингу, Мін’юстуї, МЗС, МОЗ, ДСКН, СБУ, ГПУ. Представники правоохоронних органів спільно забезпечили висвітлення питань боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків та ін.
Посилена регіональна співпраця у правоохоронній сфері, двосторонні та багатосторонні угоди про оперативне співробітництво, включаючи вчасний обмін відповідною інформацією з компетентними правоохоронними органами держав-членів ЄС.
75. Проведення консультацій з Євроюстом щодо здійснення місії в Україну з метою оцінки відповідності міжнародним стандартам інституційного забезпечення захисту персональних даних в Україні жовтень 2014 року         Мін’юст Виконано. За інформацією керівника Групи зовнішніх зносин Євроюсту М. Габрієльчич, Служба захисту персональних даних Євроюсту вже опрацювала український звіт про захист персональних даних та передала свої висновки Групі зовнішніх зносин Євроюсту. За результатами першого раунду консультацій щодо українського звіту  Група зовнішніх зносин Євроюсту відзначила задовільний стан реалізації законодавства України в галузі захисту персональних даних і дійшла висновку про недоцільність здійснення ознайомчого візиту до України.
76. Вжиття вичерпних заходів щодо укладення Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом грудень 2014 р.             Мін’юст У стані виконання. Очікується рішення Групи зовнішніх зносин Євроюсту стосовно подальших кроків на шляху укладення Угоди про співробітництво між Україною та Євроюстом.
77. Вжиття вичерпних заходів щодо укладення Угоди про оперативне співробітництво між Україною та Європейським поліцейським офісом грудень 2014 р.                  МВС, МЗС У стані виконання. 09-12.12.2014 відбувся візит експертів Європолу, в ході якого обговорено стан захисту персональних даних та перспективу укладення Угоди про оперативне співробітництво між Україною та Європолом. 
78. Аналіз стану судового співробітництва з державами-членами ЄС у рамках відповідних міжнародних договорів, інформування Європейської Комісії постійно                         Мін’юст У стані виконання. Співробітництво України з державами-членами ЄС у кримінальних справах здійснюється на підставі багатосторонніх міжнародних договорів РЄ та ООН, а також двосторонніх міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах (Естонія, Латвія, Литва, Польща Угорщина та інші). Статистична інформація щодо правової допомоги у кримінальних справах передано ЄК 03.11.2014.
Захист даних
Імплементація Закону України „Про захист персональних даних” та забезпечення ефективного функціонування незалежного наглядового органу з питань захисту персональних даних, у тому числі шляхом передбачення необхідних фінансових і людських ресурсів.
79. Створення умов для ефективного здійснення контролю за дотримання прав людини у сфері захисту персональних даних Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини шляхом забезпечення належним фінансуванням та людськими ресурсами постійно             Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Мінфін Виконання не є належним. Пояснюється обмеженістю бюджетного фінансування. Станом на 01 січня 2015 року в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини у Департаменті з питань захисту персональних даних фактично працюють 6 осіб (гранична чисельність підрозділу 25 штатних одиниць).За інформацією Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини, згідно із Законом України «Про Державний бюджету України на 2015 рік» обсяг видатків на здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини передбачено в розмірі 21,6 млн. грн., при необхідній обґрунтованій потребі у обсязі близько 34 млн. грн.
80. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних володільцями та розпорядниками персональних даних постійно             Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) Виконується. За результатами розгляду звернень громадян у 2014 році Уповноваженим ВРУ з прав людини відкрито понад 270 проваджень у справах про порушення прав і свобод людини і громадянина в сфері захисту персональних даних, підготовлено понад 400 роз’яснень за зверненнями громадян та юридичних осіб щодо застосування законодавства у сфері захисту персональних даних. Представники Уповноваженого організували або брали участь в понад 25 просвітницьких заходах для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронних органів, суддівського корпусу, закладів освіти, охорони здоров’я, кадрових служб, юридичних, банківських та телекомунікаційних компаній тощо. Проведено 53 планові та позапланові перевірки володільців персональних даних (органи внутрішніх справ, заклади освіти, медичні заклади, фінансові установи, колекторські, транспортні компанії). За результатами перевірок винесено 39 приписів про усунення порушень, виконання яких перебуває на контролі Уповноваженого.
81. Забезпечення оприлюднення та підтримання в актуальному стані інформації про обробку персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, та структурних підрозділів або відповідальних осіб, що організовують роботу, пов’язану із захистом персональних даних постійно             Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) У стані виконання. Протягом 2014 року до Уповноваженого ВРУ з прав людини надійшло понад 3000 повідомлення про обробку персональних даних, які становлять особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних, а також відповідно до статті 24 зазначеного Закону про структурний підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці. Зазначені повідомлення було проаналізовано та оприлюднено на офіційному веб-сайті Уповноваженого.
БЛОК 4: ЗОВНІШНІ ЗНОСИНИ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРАВА
Свобода пересування в межах території України
Надання доступної інформації про вимоги щодо реєстрації для іноземців, які бажають проживати в Україні, та забезпечення однакової та прозорої імплементації відповідного законодавства
82. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства щодо їх прав на свободу пересування територією України постійно                             ДМС У стані виконання. Реєстрація місця проживання іноземців та осіб без громадянства здійснюється в тому самому порядку, що і для громадян України. На сайті ДМС розміщена інформація, що з 1 жовтня реєстрація місця проживання здійснюється через центри надання адміністративних послуг.03.12.2014 начальник Відділу інформаційного супроводження та зв’язків з громадськістю і ЗМІ С.О. Гунько надав коментар «Громадському ТБ» стосовно діяльності ДМС.12.12.2014 Голова ДМС С.І. Радутний взяв участь у прямій телефонній лінії КМУ.На офіційному веб-сайті ДМС систематично висвітлюється інформація щодо проведення заходів працівниками територіальних органів ДМС з метою підвищення рівня обізнаності громадян України, іноземців та осіб без громадянства щодо їх прав на свободу пересування територією України.
83. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо правового регулювання реєстрації місця проживання чи місця перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні постійно                             МВС У стані виконання. 16.12.2014 начальник Відділу інформаційного супроводження та зв’язків з громадськістю і ЗМІ УЗДК ДМС С.О. Гунько надав коментар телеканалам «НТН» та «112 Україна» стосовно порядку отримання громадянства України. На офіційному веб-сайті ДМС систематично висвітлюється інформація щодо проведення заходів працівниками територіальних органів ДМС України з правового регулювання реєстрації місця проживання чи місця перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні.
Умови та процедури видачі ідентифікаційних документів
Повний, ефективний доступ до проїзних та ідентифікаційних документів для всіх громадян України, включаючи жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями та тих, які належать до меншин, а також інших вразливих груп.
84. Забезпечення повного та ефективного доступу до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для всіх громадян України, включаючи жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями та тих, які належать до меншин, а також інших вразливих груп постійно                            ДМС  У стані виконання. В ДМС забезпечено повний та ефективний доступ до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, для всіх громадян України, зокрема жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями та тих, які належать до меншин, а також інших вразливих груп в усіх територіальних органах ДМС. Крім того, ДМС регулярно надаються відповідні консультації та роз’яснення територіальним органам та підрозділам. 
Права громадян, включаючи захист меншин
Ефективна імплементація законодавства та антидискримінаційної політики, імплементація відповідних документів ООН та Ради Європи.
85. Забезпечення активної взаємодії з ООН, ОБСЄ, Радою Європи щодо ефективної імплементації антидискримінаційних стратегій таких організацій в Україні постійно                             МЗС У стані виконанняМВС забезпечується у межах компетенції взаємодія з ООН, ОБСЄ, Радою Європи щодо ефективної імплементації антидискримінаційних стратегій таких організацій в Україні.Представником МВС 25-26.11.2014 взято участь у міжнародній конференції (за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні) з метою ознайомлення з позитивними практиками правоохоронних органів з протидії гендерно-обумовленому насильству в державах-учасницях ОБСЄ та обміну досвідом щодо кращих практик та підходів до викладання спеціалізованих курсів з протидії домашньому насильству.20-21.11.2014 представником МВС взято участь у Щорічній зустрічі національних контактних осіб по боротьбі зі злочинами на ґрунті ненависті БДІПЛ ОБСЄ (Відень, Австрія). За результатами цих та інших заходів на веб-сайті МВС розміщено інформаційні повідомлення даної тематики, зокрема, ОБСЄ – 54, Ради Європи – 10 та ООН – 18.
86. Супроводження у Верховній Раді України проекту Трудового кодексу України (реєстр. № 2902 від 22.04.2013) з урахуванням в його положеннях acquis communautaire у сфері політики зайнятості, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС до прийняття Кодексу Мінсоцполітики У стані виконання. Зміна шляху виконання.Відповідно до частини 1 статті 95 Регламенту Верховної Ради України проект Трудового кодексу України (внесений народними депутатами України Стояном О. М. та Сухим Я. М. (реєстр. № 2902 від 22.04.2013)  знято з розгляду.Розпочато перегляд проекту на предмет врахування положень актів законодавства ЄС, передбачених додатком XL до глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості. Соціальної політики та рівнях можливостей» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  Пропонується виконати в рамках підготовки Урядового проекту Трудового кодексу, що готується Мінсоцполітики. 
Ефективна імплементація Плану дій щодо боротьби з дискримінацією; кампанії щодо підвищення обізнаності громадськості з питань протидії расизму, ксенофобії, антисемітизму та інших форм дискримінації; зміцнення спроможності відповідальних органів у сфері антидискримінаційної політики та боротьби з расизмом, ксенофобією та антисемітизмом.
87. Ефективна імплементація Стратегії діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері запобігання та протидії дискримінації в Україні на 2014-2017 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік             Уповноважений Верховної Ради України (за згодою), Мін’юст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконується. Моніторинг і оцінка виконання Стратегії здійснюється на основі щорічних планів заходів. На виконання Плану заходів у 2014 році було здійснено такі заходи: проведено аналіз 5 чинних нормативно-правових актів і внесено пропозиції до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства юстиції України щодо виправлення виявлених дискримінаційних норм. За результатами розгляду рекомендацій Уповноваженого було внесено зміни до 2 нормативно-правових актів. Підготовлено 7 висновків на законопроекти, які були передані до відповідних профільних комітетів Верховної Ради України, та 2 висновки на проекти відомчих нормативно-правових актів, які направлялися до Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства юстиції України. Завдяки адвокаційній роботі Уповноваженого було внесено зміни до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації” від 14.05.2014), якими його було приведено у відповідність до міжнародних та європейських стандартів, вдосконалено встановлений законом інституційний механізм запобігання та протидії дискримінації. Підготовлено та опубліковано (коштом Міжнародної організації з міграції) навчальний посібник з основ антидискримінаційного законодавства та кращих практик його застосування для органів державної влади та місцевого самоврядування. У партнерстві з громадськими організаціями підготовлено матеріали для початку у 2015 році двох інформаційно-просвітницьких кампаній – «Дискримінація стосується тебе» і «Тоїегапсе.іп.иа»; з 13 по 16 грудня 2014 року проведено Фестиваль рівності (художньо-мистецький проект, спрямований на створення вільного від дискримінації та упереджень культурного простору, актуалізації проблем дискримінації тощо).

Організовано та проведено 18 тренінгових заходів з питань застосування положень законодавства про запобігання та протидію дискримінації для представників місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування (11), юристів центрів правової інформації та консультацій, адвокатів (4), громадських активістів (3).

Детальний звіт про виконання передбачених Планом заходів на 2014 рік завдань наприкінці січня 2015 р. буде розміщений на сайті Уповноваженого..

Також протягом 2014 року було відкрито 390 проваджень за 510 повідомленнями про випадки дискримінації / порушення принципу рівності, які надійшли до Уповноваженого через звернення громадян або були виявлені під час моніторингу засобів масової інформації.

Виконання ускладнене тим, що станом на 01 січня 2015 року в Секретаріаті Уповноваженого з прав людини у Відділі з питань недискримінації працює лише 2 особи (гранична чисельність підрозділу 5 штатних одиниць). Згідно із Законом України «Про Державний бюджету України на 2015 рік» обсяг видатків на здійснення парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини передбачено в розмірі 21,6 млн. грн., при необхідній обґрунтованій потребі у обсязі близько 34 млн. грн. Більше того, Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» чисельність працівників Секретаріату Уповноваженого з прав людини зобов’язано у 2015 році скоротити на 20%.

Проведення спеціальних навчань для посадових осіб правоохоронних органів, прокурорів та суддів, які потенційно залучені до розслідування злочинів, скоєних на ґрунті ненависті.
88. Продовження здійснення заходів щодо протидії ксенофобії, расовій та етнічній дискримінації в українському суспільстві

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно                  Мінкультури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У стані виконання. 14.11.2014 відбулася зустріч заступника Мінкультури України з питань європейської інтеграції С.В.Фоменко з віце-президентом Міжнародної благодійної організації «Ромський жіночий фонд «Чіріклі», під час якої обговорювалося питання можливості залучення допомоги міжнародних організацій до вирішення питань, пов’язаних з інтеграцією ромів в українське суспільство. 17.11.2014 представник відділу національних меншин та української діаспори Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури брав участь у засіданні круглого столу «Регулювання міжетнічних стосунків в Європі і світі: яким досвідом варто обмінюватися?». Захід був проведений Європейським Центром з питань меншин спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та за підтримки МЗС Данії.  18.11.2014 керівництво Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури взяло участь у IV Міжнародній науковій конференції «Православ’я в Україні», яка була організована Українською православною церквою Київського патріархату.  21.11.2014 до Дня Гідності та Свободи України відбулось Народне Віче, у якому взяли участь представники українських церков. Ними були виголошені молитви за український народ, а також у пам’ять за героями Небесної сотні та бійцями, загиблими в антитерористичній операції на сході України.  22.11.2014 в рамках проведення заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів та вшанування пам’яті жертв геноциду Українського народу 1932-1933 років, в церквах і молитовних будинках релігійних організацій України були проведені поминальні молитовні заходи. 23.11.2014 за ініціативи Мінкультури на території Національного заповідника «Софія Київська» відбулися заходи з нагоди вшанування пам’яті колишнього Глави Української православної церкви Блаженнішого митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана).  24.11.2014 заступник директора Департаменту у справах релігій та національностей А.В.Юраш взяв участь у засіданні Комісії з міжнаціональних відносин Громадської Ради при Мінкультури. В ході засідання обговорювались питання щодо ефективної взаємодії комісії з міжнаціональних відносин Громадської Ради з Мінльтури, Урядовим уповноваженим з питань етнонаціональної політики та про залучення громадських об’єднань національних меншин до системного моніторингу відстеження та фіксації випадків ксенофобії та проявів нетерпимості.  24-25.11.2014 заступник Міністра культури з питань європейської інтеграції С.В.Фоменко взяла участь у Міжнародному семінарі  «Врахування гендерних аспектів в національних ромських Стратегіях та Планах дій». 26.11.2014 в Мінкультури відбулось засідання новоствореної Робочої групи з питань врегулювання актуальних міжцерковних конфліктів, у якому  взяли участь представники ВРУ, Секретаріату КМУ, громадської організації «Інститут релігійної свободи», представники Української православної церкви та Української православної церкви Київського патріархату. Уструктурі МВС та ГУМВС України в Дніпропетровській, Львівській, Луганській, Одеській, Харківській областях, місті Києві існують відділи з протидії етнічній злочинності та правопорушенням, пов’язаним з діяльністю радикально налаштованих і неформальних молодіжних рухів та організацій. Згідно з нормативними актами МВС кожен злочин, унаслідок якого постраждав іноземець, перебуває на контролі керівництва МВС. В Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України працює відділ моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС та взаємодії з інститутами громадянського суспільства до компетенції якого також відносяться питання протидії расизму та ксенофобії. Дільничними інспекторами міліції систематично проводяться профілактичні зустрічі з учнями та студентами навчальних закладів з метою формування їх світогляду на основі етнічної та релігійної толерантності, роз’яснюється відповідальність за скоєння правопорушень.За наявності інформації про проведення радикально налаштованими організаціями масових заходів працівниками міліції проводиться профілактично-роз’яснювальна робота з їх лідерами щодо дотримання вимог чинного законодавства України. Відповідно до даних Департаменту інформаційного забезпечення МВС протягом 10 місяців 2014 року слідчими підрозділами ГУМВС, УМВС закінчено та направлено до суду з обвинувальними актами 3 провадження на 9 правопорушень, які кваліфіковано за наступними статтями КК України: 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань) – 8, 269 (хуліганство) – 1, вказані кримінальні правопорушення вчинені 3 особами.
89. Проведення інформаційних кампаній з питань захисту від дискримінації постійно                  Мінкультури У стані виконання27.11.2014 представники Департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури взяли участь у практичному тренінгу на тему: «Діяльність органів державної влади у сфері запобігання та протидії дискримінації», організованому Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.У сфері підтримки та розвитку культур етносів відбувається активна співпраця Мінкультури з громадськими організаціями національних меншин України. На постійній основі надається організаційна та фінансова підтримка ініціативам національно-культурних товариств культурно-мистецького спрямування в різних регіонах країни, націленим на сприяння розвитку традицій і культури усіх етносів України.У листопаді 2014 року за організаційної та фінансової підтримки Мінкультури відбулися такі заходи, спрямовані на задоволення етнокультурних та етномовних потреб національних меншин:– мистецький проект «Розкриття образів художнього твору шляхом презентації національного костюму» (12-13 листопада, Національна історична бібліотека, м. Київ);– Х Фестиваль Нового Грузинського Кіно (22 листопада, м. Київ).Мінкультури України звернулося до керівників підпорядкованих навчальних закладів культури і мистецтв щодо здійснення протягом 2014/2015 навчального року в рамках виховної роботи зазначених закладів інформаційно-просвітницької та попереджувально-профілактичної роботи щодо запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації серед студентської молоді (виховні години, бесіди, круглі столи, лекції фахівців-психологів тощо).В звітному періоді в Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського було проведено лекцію «Мистецтво як комунікація», засідання круглого столу «Політична культура суспільства», презентацію видань, присвячених запобіганню етнічної дискримінації, ксенофобії та расизму (бібліотека Університету), університетський турнір з шахів між командами українських та іноземних студентів.  
90. Розроблення навчальних програм, навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб правоохоронних органів, прокурорів та суддів з питань протидії злочинам, вчиненим на підставі расової нетерпимості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно                             МОН
У стані виконання. Спільно з неурядовими організаціями проводиться розробка навчального курсу з питань протидії ксенофобії для впровадження у Національній академії СБУ. Опрацьовується можливість залучення співробітників СБУ до навчання в рамках проектів ОБСЄ з питань протидії злочинам, вчиненим на підставі расової нетерпимості. Відповідно до статті 82 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до завдань Національної школи суддів України віднесено підготовку кандидатів на посаду судді, підготовку суддів та їх періодичне навчання з метою підвищення рівня кваліфікації. Згідно з вимогами частини 6 статті 54 зазначеного Закону судді, призначені на посаду вперше, проходять щорічну двотижневу підготовку в Національній школі суддів України. Судді, які обіймають посаду судді безстроково, проходять двотижневу підготовку в Національній школі суддів України не менше, ніж раз на три роки. Підготовка та періодичне навчання суддів з метою підвищення рівня кваліфікації в Національній школі суддів України здійснюється відповідно до Типових планів та Програм підготовки відповідної категорії суддів та згідно з графіком підготовки суддів. У листопаді-грудні 2014 р. проведено 20 лекцій, що були прослухані 475 суддями для суддів місцевих загальних та апеляційних судів, суддів місцевих та апеляційних господарських судів, суддів окружних та апеляційних адміністративних судів, суддів Вищого господарського суду України та суддів Вищого адміністративного суду України. Приділяється увага підготовці суддів з питань забезпечення належного рівня здійснення правосуддя під час розгляду проваджень щодо злочинів, вчинених на підставі расової нетерпимості. Заняття з цієї тематики передбачені в Типовому плані підготовки суддів місцевих загальних судів. Представники МВС постійно беруть участь у проведенні брифінгів, круглих столів, нарад з представниками інших правоохоронних установ, силових структур, різноманітних громадських організацій з питань подолання в країні проявів ксенофобії, запобігання злочинам на ґрунті расової ворожнечі.У рамках реалізації проекту «Пакет невідкладних заходів для України» Плану дій Ради Європи для України представники МВС взяли участь у другому семінарі з найкращих практик адміністрування масових заходів, присвяченому забезпеченню права за масові зібрання (03-05 грудня 2014р., м. Київ).Представництвом МОМ у співпраці з регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта  в Україні в містах Одесі та Харкові проведено семінари-тренінги для працівників слідчих апаратів ГУМВС з питань притягнення до відповідальності осіб за правопорушення, скоєні на ґрунті расової нетерпимості. Планується проведення таких семінарів в Чернігівській та Закарпатській областях.

01030 Київ, Україна
Вул. Пирогова, 10Г
т./факс +38 (044)2386843, 2308376
office.europewb@gmail.com

Сайт створено в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA). Відповідальність за зміст сайту несе ГО «Європа без бар’єрів». (С) 2009-2020 ГО «Європа без бар’єрів». Усі права захищено
Flag Counter
Показати
Сховати