Основні результати громадського моніторингу візової практики країн ЄС та Шенгену в Україні

«Європа без Бар’єрів» публікує основні робочі висновки громадського моніторингу діючих норм та правил візової практики країн ЄС та Шенгену в Україні на протязі 2012 року, а саме аналіз стану справ з виконанням діючих правових норм в рамках Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС та Візового кодексу ЄС. Також у публікації пропонується порівняльний аналіз консульств, що систематизовано у чотири «кошики» – умовні групи, навколо яких об’єднано «дружні», «нейтральні», «проблемні» та «контрастні» візові практики.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Візова практика кожної конкретної країни є індикатором як адміністративної культури цієї країни, так і рівня приязності до країни перебування та її громадян. Так, незважаючи на спільну законодавчу базу ЄС щодо візових процедур, деякі країни запроваджують більш жорсткі чи навпаки, більш спрощені та «людяні» норми та вимоги до візових заявників. Загалом перелік більш приязних («дружніх») та більш прискіпливих («проблемних») типів візової політики зберігає спадкоємність протягом усього періоду спостережень. Наприклад, більшість країн Центрально-Східної Європи (Польща, Угорщина, Словаччина, країни Балтії) демонструють відносно приязну візову практику протягом усього періоду спостережень — з моменту їх вступу до Шенгенської зони наприкінці 2007 року. Більш суворими традиційно є візові вимоги країн Західної Європи.

В той же час практика окремих країн нерідко зазнає змін, внаслідок яких країна може суттєво коригувати як формальну візову статистику, так і сприйняття своєї політики візовими заявниками. Так, наприклад, останніми роками зазнала позитивного коригування візова практика Греції та Іспанії.

 

Стан виконання діючих правових норм: угоди про спрощення оформлення віз та візового кодексу ЄС

 

Ми не ставили за мету отримати повну та всебічну оцінку стану виконання Угоди про спрощення оформлення віз (далі — Угода) та Візового Кодексу ЄС (далі — Кодекс): обмеженість рамок даного дослідження спонукало нас зосередитися лише на тих з них, що є найбільш помітними та чутливими для візових заявників.

Серед таких суттєвих параметрів: регулювання принципів видачі довгострокових багаторазових віз, регулювання кількості документів, що вимагаються при оформленні візи для визначених категорій заяв-

ників, позбавлення сплати консульського збору. Запровадження згаданих нормативних документів сприяло певному покращенню ситуації з видачею віз. Але наразі передчасним було б стверджувати, що всі законослухняні громадяни, що мають намір здійснити подорож до ЄС, можуть це зробити без зайвих проблем.

 

Довгострокові  та багаторазові візи

 

Одноосібне лідерство за кількістю виданих довгострокових багаторазових зберігає Угорщина (58,1% віз терміном дії понад півроку, включаючи рекордні 22,5% віз з терміном 365+, тобто переважно на 2, 3 і 5 років). Минулого року (2011) Угорщина також тримала першість за цим параметром, видавши 57,2% віз терміном дії понад півроку. Лідерами по «найдовшій» категорії віз 365+ лідерами, окрім Угорщини (22,5%), є Естонія (15,0%) та Німеччина (10,3%). Важливо відзначити, що рекордний показник Угорщини формується переважно за рахунок особливої візової політики в двох її консульствах, розташованих у Закарпатті (Ужгород, Берегово), зорієнтованих значною мірою на місцеву угорську етнічну спільноту. Отже, безперечно позитивний результат Угорщини, зафіксований нашим моніторингом, спричинений не стільки кращим виконанням

Угоди та Кодексу, скільки турботою про власну етнічну меншину, компактно розселеної в Закарпатській області. При додаванні довгострокових (від шести місяців) та середньострокових (понад три мі сяці і до шести включно) віз, групу лідерів, окрім Угорщини, Словаччини, Німеччини та Естонії доповнюють

Польща та Греція.

 

Кількість як багаторазових, так і довго (середньо-) строкових віз з року в рік повільно зростає. Дослідження зафіксувало:

 

 • 41,2% багаторазових віз (проти 37,3% влітку 2011 р);

• 17,8% довгострокових віз терміном дії понад півроку (проти 17,7% влітку 2011р.);

• 14,1% середньострокових віз терміном дії понад три місяці до півроку включно (проти 11,6% влітку 2011 р).

Крім того, цього року вперше кількість віз категорії 365+ (тобто переважно з терміном дії 2, 3 та 5 років) вийшла за межі статистичної похибки і нині дорівнює 3,7% (влітку 2011 р — 0,4%) В той же час, при співвідношенні кількості багаторазових та довгострокових віз виявилось, що біля чверті багаторазових віз мають короткий термін дії (до трьох місяців), що суттєво знижує об’єктивну вартість таких віз для заявників і суперечить Статті 24.2 Кодексу, згідно якої багаторазові візи видаються на «термін дії від шести місяців до півроку». Результати, отримані в консульствах різних країн, суттєво відрізняються.

Так, наприклад абсолютна більшість виданих Угорщиною багаторазових віз є довгостроковими (58% довгострокових при 68% багаторазових). Подібне співвідношення, але при меншій питомій вазі таких віз — у Франції (20% довгострокових та 6,7% середньострокових при 28,3% багаторазових).

Дуже значний відсоток довгострокових і середньострокових віз (біля 48%) видає Естонія, але кількість мультивіз є ще вищою (73,3%). Те ж саме можна сказати про абсолютного «чемпіона» за кількістю виданих віз — Польщу: 66,8% багаторазових віз, виявлених дослідженням, і з них дві третини (43,2% від загальної кількості) з них є довго- та середньостроковими. З іншого боку, лише половина багаторазових віз Чехії (14,8% усіх віз цієї країни) мають термін дії понад три місяці, з-поміж яких лише 9% — понад шість місяців). У випадку Німеччини також лише половина з 41% багаторазових віз є довгостроковими та середньостроковими (загалом 22,4%).

 

Між тим у Словенії зафіксовано 31% багаторазових віз, але лише 3,4% мають термін дії понад три місяці. Це — найбільша зафіксована нами «вилка» між даними двома взаємопов’язаними характеристиками віз.

 

Фінляндія, де зафіксовано 19,3% багаторазових віз лише 5,3% мають термін дії понад три місяці. Найнижчу кількість віз багаторазових (12,5%) ми зафіксували при дослідженні візової практики Італії, що очевидно не відповідає рівню інтенсивності поїздок громадян України до цієї країни. Довгострокові візи терміном дії понад 6 місяців найрідше видають консульства Данії, Греції, Фінляндії, Іспанії та Словенії.

 

Завантажити публікацію повністю

01030 Київ, Україна
Вул. Пирогова, 10Г
т./факс +38 (044)2386843, 2308376
office.europewb@gmail.com

Сайт створено в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів, яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) у партнерстві з Фондом розвитку аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA). Відповідальність за зміст сайту несе ГО «Європа без бар’єрів». (С) 2009-2020 ГО «Європа без бар’єрів». Усі права захищено
Flag Counter
Показати
Сховати